16.2.13

Αυξημένες κατά 36% οι τιμές των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων (2005-2012)

Η μέση άνοδος των βιομηχανικών τιμών των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα το 2012 έφτασε το 3,8%, έναντι ανόδου 8,6% το 2011. Σε σύγκριση με το έτος 2005, οι βιομηχανικές τιμές σε απόλυτα μεγέθη ήταν 36% υψηλότερες.

Έτσι, φαίνεται ότι η ελληνική βιομηχανία, παρά τη δραματική μείωση της παραγωγής της, εξακολουθεί να έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης για την παράδοξη -σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης- αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που διαθέτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποκαλύπτει μια διαφορετική αλήθεια, διότι οι περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας αύξησαν οριακά τις εργοστασιακές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, ενώ ορισμένοι κλάδοι παρουσίασαν μείωση τιμών.

Η μέση αύξηση του 3,8% τον περασμένο χρόνο οφείλεται κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της στην αύξηση των διεθνών τιμών σειράς προϊόντων και, κυρίως, του κλάδου της εξαρτημένης από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου βιομηχανίας καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών. Τα προϊόντα αυτού του κλάδου, που εισφέρουν άνω του 25% του συνολικού ελληνικού βιομηχανικού τζίρου, ανατιμήθηκαν το 2012 κατά 11,6%, έναντι 27,3% το 2011. Οι επόμενοι κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ήταν η βιομηχανία εξοπλισμού μεταφορών εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και η καπνοβιομηχανία, με ποσοστά ανόδου των τιμών κάτω του 5%.

Ο κλάδος με τον οποίο ο Έλληνας καταναλωτής έρχεται περισσότερες φορές καθημερινά «αντιμέτωπος», η βιομηχανία τροφίμων, παρουσιάζει αύξηση των μέσων τιμών των προϊόντων της, την ίδια αυτή περίοδο, κατά 1,25% (2011/2010: +3,15%).

Επίσης, ένας άλλος κλάδος που έχει μεγάλη σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, η βιομηχανία φαρμάκων, παρουσιάζει αύξηση των μέσων τιμών των προϊόντων της κατά 1,6% (2011/2010: +4,2%).

Προσοχή, όμως, οι τιμές άνω των 3.000 εγχωρίως παραγομένων βιομηχανικών προϊόντων 1.500 επιχειρήσεων που μετρά η ΕΛΣΤΑΤ, είναι οι καθαρές τιμές, αυτές που εισπράττει η βιομηχανία, χωρίς τον ΦΠΑ και άλλες παρόμοιες επιβαρύνσεις και βέβαια δεν περιλαμβάνουν το μεταφορικό και εμπορικό κόστος και το κέρδος που προστίθεται μαζί με τις προαναφερθείσες επιβαρύνσεις στις λιανικές τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Έτσι, μπορεί ο Ελληνας καταναλωτής να προμηθεύεται ακριβότερα ένα εγχωρίως παραγόμενο προϊόν, αλλά η βιομηχανία παραγωγής του να το πουλά φθηνότερα.

Η επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις βιομηχανικές τιμές των προϊόντων των 24 μεταποιητικών κλάδων την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012 δείχνει ότι η εξέλιξη των βιομηχανικών καθαρών τιμών ανά κλάδο, στη διάρκεια του περασμένου έτους, είναι η ακόλουθη:

* Στα τρόφιμα σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 1,25% (2011/2010: +3,15%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1%, έναντι +2,7% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 17,7% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα ποτά υπήρξε αύξηση τιμών κατά 1,2% (2011/2010: +1,5%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,2%, έναντι +1,3% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 18,6% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στον καπνό σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 3,5% (2011/2010: -5%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +2,6%, έναντι +5,4% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 4,9% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα κλωστοϋφαντουργικά οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2% (2011/2010: +5,7%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,7%, έναντι -1,05% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 9,4% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα είδη ένδυσης οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1% (2011/2010: +0,9%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,2%, έναντι -0,3% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 4,2% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα δερμάτινα είδη και τα υποδήματα η αύξηση ήταν 0,9% (2011/2010: +4,2%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -0,3%, έναντι +5,9% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 14,3% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα είδη ξυλείας σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 1,1% (2011/2010: +0,5%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,7%, έναντι +3,5% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 18,9% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα είδη χάρτου υπήρξε μείωση τιμών κατά 0,8% (2011/2010: +3,6%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -0,7%, έναντι -2,1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 17,7% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στις εκτυπώσεις οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,1% (2011/2010: +1,2%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,1%, έναντι μηδενικής μεταβολής αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 13,2% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 11,6% (2011/2010: +27,3%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +11,5%, έναντι +11,95% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 94,1% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα φάρμακα σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 1,6% (2011/2010: +4,2%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +2,8%, έναντι +0,1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 13% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα χημικά, όπου οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών ανατιμήθηκαν, σημειώθηκε άνοδος τιμών κατά 3% (2011/2010: +3,9%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +3%, έναντι +2,9% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 20,1% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα πλαστικά υπήρξε αύξηση τιμών κατά 1% (2011/2010: +3,9%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,7%, έναντι +1,8% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 19,9% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα μη μεταλλικά ορυκτά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,9% (2011/2010: +0,2%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,3%, έναντι +4,9% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 22,2% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα βασικά μέταλλα σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 1,1% (2011/2010: +7,7%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,3%, έναντι +1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 39,3% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα μεταλλικά προϊόντα η αύξηση των τιμών ήταν 0,3% (2011/2010: επίσης +0,3%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,5%, έναντι +-0,35% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 22,2% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα ηλεκτρονικά και οπτικά σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 0,6% (2011/2010: +0,1%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +0,3%, έναντι +0,8% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 7,1% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,2%

(2011/2010: +6,9%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -3,4%, έναντι -0,7% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 63,2% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα μηχανήματα οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,4% (2011/2010: +0,2%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -1,3%, έναντι +0,8% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 10,1% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα μηχανοκίνητα οχήματα οι τιμές σημείωσαν αύξηση 1,4% (2011/2010: +0,95%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,6%, έναντι μηδενικής μεταβολής αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 11,95% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στον λοιπό εξοπλισμό μεταφορών σημειώθηκε αύξηση τιμών κατά 4,3% (2011/2010: +1,3%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +4,3%, έναντι μηδενικής μεταβολής αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 22,9% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα έπιπλα οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,9% (2011/2010: -0,8%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -0,9%, έναντι -0,5% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 11,3% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα σημειώθηκε αύξηση των τιμών κατά 1,95% (2011/2010: +1,8%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +2,1%, έναντι +1,6% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 28,4% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

* Στις δραστηριότητες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων υπήρξε μείωση των τιμών κατά 0,6% (2011/2010: +1%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν -0,6%, έναντι μηδενικής μεταβολής αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 15,1% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

Όπως είναι φανερό, η προαναφερθείσα μέση αύξηση των βιομηχανικών τιμών των προϊόντων εγχώριας παραγωγής την περίοδο 2005-2012 κατά 36% οφείλεται, κατά βάση, στη μεγάλη άνοδο των τιμών των προϊόντων του κλάδου παραγώγων πετρελαίου (+94,1%). Στους 12 από τους συνολικά 24 κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας η αύξηση των τιμών κατά την εξεταζόμενη περίοδο κυμάνθηκε μεταξύ 10%-20%, σε οκτώ ήταν μεγαλύτερη από 20%, σε τρεις ήταν μικρότερη από 10%, ενώ σε έναν κλάδο οι τιμές μειώθηκαν.

http://www.express.gr/news/finance/683571oz_20130215683571.php3

No comments: