16.2.13

Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα καταστεί και πάλι υγιές μέλος της ΕΕ

Σε μερικά χρόνια η Ελλάδα θα είναι τόσο δυνατή ώστε θα μπορεί να βοηθάει άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είμαι πεπεισμένος ότι θα καταστεί και πάλι υγιές μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας” ανέφερε ο Επίτροπος αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Γιοχάνες Χαν κατά την διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα που ολοκληρώνεται σήμερα.

“Υπάρχουν τόσες δυνατότητες εδώ. Πληροφορήθηκα από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου εκτός Ελλάδας ότι η Ελλάδα είναι θεωρητικά ελκυστικός τόπος για επενδύσεις” πρόσθεσε."

«Έβαλε όμως και “αλλά”. “Αλλά για να γίνει η θεωρία πραγματικότητα χρειάζεται προετοιμασία. Αυτή την περίοδο πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διαρθρωτικά Ταμεία από ό,τι στο παρελθόν”.

Και έγινε πιο σαφής λέγοντας ότι “Δυσκολευτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρήματα, και το πρόβλημα δεν αφορούσε τα ποσά αλλά την ωριμότητα των σχεδίων και την εφαρμογή τους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως οι Υπηρεσίες της, είναι στη διάθεσή σας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων”.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν ο Επίτροπος Χαν συνεχίζει την "περιοδεία" του στις 13 ελληνικές Περιφέρειες προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ για επενδύσεις στην ανάπτυξη. Οι αναφορές έγιναν σε χθεσινή ομιλία του κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης που οργανώθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Επίτροπος Χαν αναφέρθηκε και συνολικά για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και στο τι πρέπει να γίνει συνολικά στην ΕΕ με αρκετές δόσεις αυτοκριτικής καθώς χρησιμοποίησε τον πρώτο πληθυντικό στις αναφορές του. Είπε ότι “Πρέπει να πω ότι τα χρήματά μας δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντα όπως θα έπρεπε. Όμως, ένα βασικό στοιχείο της επόμενης περιόδου όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι η απόλυτη συμφωνία της πολιτικής με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη "Ευρώπη 2020".

“Πρέπει να συμφωνήσουμε με κάθε περιφέρεια, με κάθε κράτος μέλος, ποσοτικοποιημένους στόχους και αποτελέσματα, που θα είναι δυνατόν να μετρηθούν στο τέλος της περιόδου” πρόσθεσε και ανέφερε ότι “πρέπει να επικεντρωθούμε στις ΜΜΕ, στην ενίσχυσή τους, στη σύσταση νέων και στη δημιουργία συνδέσμων με τα Πανεπιστήμια”.

“Εδώ στην Πάτρα, έχετε ένα Πανεπιστήμιο που είναι ονομαστό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα” είπε.

Πρόσθεσε ότι “μία από τις μεγάλες αδυναμίες της Ευρώπης είναι ότι ξοδεύουμε πολλά στην έρευνα αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μεγάλη ανάγκη να βελτιώσουμε τη μετάβαση σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές εφαρμογές”.

Είπε επίσης ότι “εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα της διακυβέρνησης, τόσο στην προετοιμασία των νέων προγραμμάτων όσο και στην εφαρμογή τους. Είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, να δημοσιεύονται λεπτομέρειες σχεδίων, το όνομα του υπευθύνου.

Είναι απαραίτητο να εμφανίζουμε τις συμφωνίες μας και τους ποσοτικοποιημένους στόχους μας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τους κοινούς στόχους μας, όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και, αν κάτι δεν είναι σωστό, να το επισημαίνουν.

Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να θεωρείται επενδυτική πολιτική, οπότε, όταν επενδύεις περιμένεις να κερδίσεις περισσότερα από αυτά που επένδυσες. Όχι μόνο σε μετρητά, αλλά και σε ικανοποίηση και ευτυχία. Ας γίνει αυτό οδηγός σας”.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1731901

____________________________________________________

είναι βέβαιο ότι η οικονομία θα ανακάμψει
είναι βέβαιο ότι θα έρθει η ανάπτυξη
αγνοούμε μόνο τη ακριβή χρονική στιγμή

το ζήτημα είναι το τίμημά τους...
το οποίο θα είναι 50% μεγαλύτερο από τη χειρότερη εξτίμηση του 2009-10

No comments: