16.2.13

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια πρόταση της Εθνικής για Eurobank

Περίπου στο 85% διαμορφώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή των μετόχων της Eurobank στην προαιρετική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) για την απόκτηση της. Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα, ενώ για την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Eurobank θα λειτουργήσει για μερικούς μήνες ως θυγατρική του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό δελτίο, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για την περίοδο που έληξε, 30 Σεπτεμβρίου 2012, θα έχει συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ. Η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργιών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου καταστημάτων της Eurobank με αυτό της ΕΤΕ. Σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATMs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%. Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κ.λπ.) και πληροφοριακών συστημάτων. Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Σε ό,τι αφορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργιες κόστους που θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25%, εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο, όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία. Τέλος, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο τράπεζες, που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησης των δύο τραπεζών σε έναν ενιαίο όμιλο.

http://www.express.gr/news/business/683759oz_20130215683759.php3

No comments: