8.4.13

Απειλείται με στάση πληρωμών η Κύπρος (18/4)

Με στάση πληρωμών κινδυνεύει το κράτος στις 18 Απριλίου ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου.

Εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή ο βραχυπρόθεσμος εσωτερικός δανεισμός του κράτους από τράπεζες και ημικρατικούς οργανισμούς ανέρχεται σε €966,7 εκατ.

Σύμφωνα με το Stockwatch, η κ. Γεωργίου είπε ότι λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο τα’ αναμενόμενα ποσά που αφορούν τα δημόσια έσοδα είναι εξαιρετικά δύσκολα να προβλεφθούν γι’ αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει αναπροσαρμόσει τις προβλέψεις του για τους επόμενους μήνες προς τα κάτω.

Η Γενική Λογίστρια σημείωσε ότι τον Απρίλιο τα φοροεισπρακτικά τμήματα του κράτους όπως ΦΠΑ, ΤΕΠ και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν ανακοινώσει παράταση στην προθεσμία πληρωμών με αποτέλεσμα ο Απρίλιος να παρουσιάζει χρηματικό έλλειμμα ύψους €160 εκατ.

«Αυτό νοουμένου εάν ανανεωθεί πλήρως ο πιο πάνω βραχυπρόθεσμος δανεισμός», πρόσθεσε.

Η κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το ειδικό απόθεμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κεντρική Τράπεζα ύψους €85 εκατ. δεν είναι επαρκεί και χρειάζεται άμεση χρηματοδότηση ύψους €80 εκατ. πριν τις 24 Απριλίου για να μην δημιουργηθεί στάση πληρωμών.

«Σε περίπτωση», είπε, «που κάποια από τα χρηματικά ιδρύματα λήγουν οι ανανεώσεις γραμματίων όπως π.χ. στις 16 Απριλίου θα προκύψει πρόβλημα για ικανοποίηση χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους στις 18 Απριλίου».

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/769515/Article.aspx

No comments: