6.4.13

Έτσι θα "λειτουργήσουν" τα warrants

Πρώτη ανοίγει τον... χορό της ανακεφαλαιοποίησης η Alpha Bank, αποσκοπώντας σε κάλυψη των κεφαλαικών της αναγκών ύψους 4,571 δισ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και χωρίς την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos). Μάλιστα, η Alpha Bank αποσκοπεί στην υπερκάλυψη του 10%, βάζοντας.. τον πήχη της ιδιωτικής συμμετοχής στο 12%, ήτοι στα 550 εκατ. ευρώ.

Σημείο-κλειδί στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποτελεί, σύμφωνα με το σχέδιο τράπεζας, το «δίχτυ ασφαλείας» που προσφέρει η τράπεζα στους επενδυτές, Τι σημαίνει αυτό; Βάσει του σχεδίου, προβλέπεται να δοθεί το δικαίωμα στους επενδυτές να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους, στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό των 257 εκατ. ευρώ, που είναι το ελάχιστο για την κάλυψη του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα λάβει χώρα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα, η Alpha επιθυμεί να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με έκδοση κοινών μετοχών, με τους ιδιώτες να καλούνται να καλύψουν έως το 10% του συνόλου, δηλαδή 457 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης μπορεί να διατεθούν επιπλέον μετοχές αξίας 93 εκατ ευρώ.

Μία, επίσης, πολύ σημαντική πτυχή της διαδικασίας, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητα της συμμετοχής στην ΑΜΚ, είναι τα δικαιώματα κτήσης μετοχών, τα γνωστά warrants. Οι μέτοχοι που ακούν τα δικαιώματα προτίμησης λαμβάνουν δωρεάν warrants, τα οποία εκδίδει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις μετοχές που κατέχει. Λόγω του περιορισμού της αύξησης στο 10% (12% αν γίνει η ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές), εξασφαλίζεται η μέγιστη αναλογία ενός warrant σε 9 μετοχές του ΤΧΣ (η αντιστοιχία γίνεται 7,31 μετοχές του ΤΧΣ εφόσον πραγματοποιηθεί η ιδιωτική τοποθέτηση για επιπλέον 2%).

Πως όμως θα λειτουργήσουν τα warrants και τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές;

«Η γενικότερη εντύπωση που ίσως πρέπει να αποτυπωθεί στους επενδυτές, πέρα από τα αυστηρώς τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου εργαλείου, είναι ότι ο τρόπος άσκησης των warrants τα καθιστά ‘φθηνά δικαιώματα’», σημειώνει αναλυτής με βαθιά γνώση της αγοράς.

Ο ίδιος εξηγεί ότι τα warrants είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που μοιάζουν με τα δικαιώματα προαίρεσης, τα γνωστά options. «Τα warrants στις ΑΜΚ των τραπεζών θα λειτουργήσουν σαν ένα option πάνω σε μία μετοχή», σημειώνει ο ίδιος θέλοντας να δώσει μία εικόνα του τρόπου λειτουργίας, δεδομένου ότι τα options είναι πιο γνωστά σε περισσότερο κόσμο.

«Με λίγα λόγια η όλη διαδικασία αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα και να αποδώσει τα μέγιστα από τη στιγμή που η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα εκτελείται κανονικά και οι τράπεζες θα επιστρέψουν σε κερδοφορία», συμπληρώνει.

Ο μέτοχος δηλαδή για κάθε μετοχή που αγοράζει αποκτά δωρεάν το δικαίωμα αγοράς εννέα μετοχών της τράπεζας, που κατέχει το ΤΧΣ, σε προκαθορισμένη τιμή. Εάν στο διάστημα μέχρι της ενάσκηση του δικαιώματος αυτού η τιμή της μετοχής έχει ανέβει, η απόδοση της αρχικής μετοχής που αγόρασε θα έχει πολλαπλασιασθεί.

Για παράδειγμα, επενδυτής που συμμετέχει στην αύξηση μπορεί να προβεί στην άσκηση του warrant και να αποκτήσει επιπλέον 9 μετοχές από το ΤΧΣ στην τιμή διάθεσης. Πρακτικά, η νέα του θέση είναι 10 μετοχές και αν η μετοχή έχει ανέβει εν τω μεταξύ 10% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, το συνολικό του κέρδος γίνεται 10 επί 10%, δηλαδή 100%, διπλασιάζοντας την επένδυσή του. Με άλλα λόγια, μέσω των warrants δίνεται η δυνατότητα στον μέτοχο να αποκτήσει υπεραξία που αντιστοιχεί σε 10 μετοχές έχοντας όμως επενδύσει μόνο σε μία.

Η αξία των warrants που αντιστοιχούν σε 9 μετοχές του ΤΧΣ υπολογίζεται σε σχεδόν μία φορά την τιμή διάθεσης μίας νέας μετοχής. Αποτιμήσεις που κυκλοφορούν στα desks του Λονδίνου ανεβάζουν την τιμή του warrant (που δίνει 9 μετοχές) από 0,40 ευρώ έως 1,20 ευρώ. Μάλιστα, καθώς τα warrants θα εισαχθούν στο Χ.Α. άμεσα προς διαπραγμάτευση, οι επενδυτές θα μπορούν να εισπράξουν την αξία τους με μια απλή χρηματιστηριακή πώληση. Εάν διατηρήσουν τα warrants θα έχουν τη δυνατότητα να καρπωθούν το σύνολο του οφέλους με την εξάσκησή τους, πολλαπλασιάζοντας την αξία της αρχικής επένδυσης (βλέπε το ακόλουθο παράδειγμα). Σημειώνεται ότι τα warrants μπορούν να ασκηθούν εντός πενταετίας και το ΤΧΣ δε μπορεί να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση για 3 χρόνια.

Ενδεικτικό Παράδειγμα που επεξηγεί το μηχανισμό της αύξησης και των Warrants

Με παραδοχή ότι η τιμή διάθεσης είναι 1 ευρώ ανά μετοχή, ο μέτοχος που συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει κόστος επένδυσης 1 ευρώ και βρίσκεται να κατέχει μία μετοχή και επιπλέον ένα warrant με το οποίο μπορεί να αγοράσει 9 μετοχές από το ΤΧΣ στο 1 ευρώ (αυτό το κόστος προσαυξάνεται για κάθε έτος που διακρατείται το warrant). Όταν εξασκήσει το warrant, καρπώνεται τη διαφορά της τιμής στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή τότε και της τιμής διάθεσης περίπου. Δηλαδή, αν η τιμή είναι 1,1 ευρώ, το κέρδος διαμορφώνεται σε 0,1 ευρώ και για τις εννέα μετοχές του warrant συν τη μία νέα μετοχή που προέκυψε από την αύξηση σε 1 ευρώ (10 x 0,1 ευρώ). Έναντι λοιπόν, της αρχικής του επένδυσης του 1 ευρώ σε μία μετοχή, η απόδοσή του είναι αυτή των δέκα μετοχών, δηλαδή 100%. Το αποτέλεσμα του μηχανισμού είναι ο σχεδόν δεκαπλασιασμός της απόδοσης της μίας μετοχής. Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κέρδος για διαφορετικές τιμές της μετοχής της Alpha όπως ενδέχεται να διαμορφωθεί μελλοντικά:Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) αφορούν μόνο το 10% της αύξησης και όχι το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4,6 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι καλούνται να καταβάλουν για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή 0,86 ευρώ (457,1 εκατ. ευρώ/ 534 εκατ. που είναι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών), έναντι 8,6 ευρώ ανά μετοχή που θα ίσχυε για να καλυφθεί το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών (4,6 δις ευρώ). Το τίμημα ανά μετοχή, είναι λοιπόν θεωρείται χαμηλό και δημιουργούνται συνθήκες περιορισμένης προσφοράς δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα, η κάλυψη της αύξησης να θεωρείται από πολλούς δεδομένη.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1767231

______________________________________________

η παρουσίαση είναι για αρχάριους και τα συμπεράσματα επίσης

το σημαντικό που πρέπει καταλάβει κάποιος:
ακόμα ένας τρόπος απίθανου τζόγου!
ακόμα ένας τρόπος που μπορείς να χάσεις και τα λίγα που σου έμειναν από τράπεζες!!!

 

No comments: