17.4.13

ΔΝΤ: Δεν είναι βιώσιμο το 20% του εταιρικού χρέους

Το 20% του εταιρικού χρέους στις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης δεν είναι βιώσιμο και μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε μείωση των μερισμάτων και σε πώληση στοιχείων ενεργητικού, εκτιμά το ΔΝΤ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ για τη δημοσιονομική σταθερότητα, οι επιχειρήσεις στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα υπερχρέωσης.
"Οι επιχειρήσεις στην περιφέρεια της ευρωζώνης συσσώρευσαν υπερβολικό χρέος κατά τη διάρκεια της ραγδαίας πιστωτικής επέκτασης, λόγω των προσδοκιών για υψηλά κέρδη και ευνοϊκές πιστωτικές συνθήκες" αναφέρει το ΔΝΤ. Τώρα "αντιμετωπίζουν την πρόκληση της μείωσης του υπερβολικού χρέους σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερων επιτοκίων, το οποίο σχετίζεται εν μέρει με τον κατακερματισμό της χρηματοδότησης στην ζώνη του ευρώ" προσθέτει.
Στην έκθεση του το ΔΝΤ περιλαμβάνει στις χώρες της περιφέρειας την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Σύμφωνα με το Ταμείο, οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις αναγκάζονται να καταβάλουν μεγάλα ποσά για την πληρωμή τόκων, περιορίζοντας τις επενδύσεις.
"Αν και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να πουλήσουν στοιχεία ενεργητικού – συμπεριλαμβανομένων ξένων μονάδων – για να μειώσουν τη μόχλευση, οι πωλήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα και τα κέρδη τους" επισημαίνει.
"Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες επιπρόσθετες περικοπές στο λειτουργικό κόστος, τα μερίσματα και τις κεφαλαιακές δαπάνες, δημιουργώντας επιπρόσθετους κινδύνους στην ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των αγορών" προειδοποιεί.

http://www.fmvoice.gr/index.php/2012-09-12-05-28-06/world-news/2012-09-12-05-28-29/item/59507-%CE%B4%CE%BD%CF%84-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF-20-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82

No comments: