19.4.13

«Βουτιά» 8,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2012 - Πτώση 7,2% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Μείωση 8,3% εμφάνισε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα 32,3 δισ. ευρώ από 35,4 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,0% των αποδοχών των εργαζομένων, στη μείωση κατά 5,0% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση κατά 8,0% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά.
Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,9 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ.
Στα 0,3 δισ. ευρώ οι καθαρές δανειακές ανάγκες της οικονομίας
Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή ήταν 0,3 δισ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ, υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου – ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών – και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή – κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων της ελληνικής κυβέρνησης με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (PSI).
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,40 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 15,5% σε σύγκριση με 14,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 2,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2012 οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Τα στοιχεία αυτά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη διάθεση των τελικών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/642474


Μείωση 7,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, έναντι αύξησης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) αυξήθηκε σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο κατά 0,7%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012, υποχώρησε κατά 6,1%, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/642442


No comments: