19.4.13

Καινοτομία: στην Εφημερίδα της Κυβ οι προσλήψεις της Βουλής! (γρηκ γκλάστνοστ)

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα δημοσιεύονται εφεξής όλες οι προσλήψεις, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στη Βουλή, σύμφωνα με τις αλλαγές στον Κανονισμό που ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια.
Ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων θα ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Βουλής.
Κατά τη διαδικασιά της ψήφισης, «παρών» δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής διότι, όπως τόνισε, το κόμμα του είναι αντίθετο με το γεγονός ότι άλλες προσλήψεις στη Βουλή γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ και άλλες όχι, ενώ υπάρχουν εργασιακές σχέσεις πολλών ταχυτήτων.
Υπέρ των αλλαγών ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αν και ο Νίκος Βούτσης δήλωσε ότι το κόμμα του επιθυμεί διαφορετική προσέγγιση στα εργασιακά. Αναγνώρισε πάντως ότι η Βουλή κάνει βήματα για τη στήριξη του εργασιακού περιβάλλοντος.
Οι αλλαγές του Κανονισμού της Βουλής :
1. Με απόφαση του προέδρου της Βουλής, που εκδίδεται κατά τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής καθορίζεται ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων κατά κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας προσωπικού. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής θα πρέπει να κοινοποιείται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για στατιστικούς και μόνο λόγους.
2. Οι αποφάσεις του προέδρου της Βουλής που αφορούν προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εντολή του προέδρου της Βουλής. Από τις ανωτέρω αποφάσεις, όσες αφορούν σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού, υπαλλήλων επί θητεία εφόσον προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνοδεύονται από την προβλεπόμενα στο Ν. 3943/2011 (άρθρο 49 παράγραφος 10) βεβαίωση της τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας αναλογίας προσλήψεων και αποχωρήσεων σε ό,τι αφορά στο προσωπικό της Βουλής, την οποία εκδίδει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμορφώσεως της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστηρίξεως της Βουλής των Ελλήνων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Αν, για οποιαδήποτε αιτία, το σύνολο των προσλήψεων στη Βουλή είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου με βάση την εκάστοτε ισχύουσα για το Δημόσιο αναλογία προσλήψεων και αποχωρήσεων, οι υπολειπόμενες θέσεις μπορούν να μεταφερθούν με απόφαση του Προέδρου της Βουλής στο επόμενο έτος. Η ημερομηνία και ο αριθμός της βεβαίωσης αναγράφονται στην περίληψη του Προέδρου της Βουλής που αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Μέχρι τώρα η ανανέωση σύμβασης μπορούσε να είναι για μια φορά. Με την αλλαγή που ψηφίστηκε στον Κανονισμό, η διάρκεια ανανέωσης καθορίζεται με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής.
4. Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο, χωρίς να απαιτείται έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων. Στην περίπτωση αυτή ο διορισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προέδρου της Βουλής.
5. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις προσλήψεων προσωπικού, που αφορούν σε διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν από το ΑΣΕΠ, εφόσον οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύθηκαν μέχρι και δύο έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και ο αριθμός διοριστέων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
Σε δηλώσεις του για τις αλλαγές στον Κανονισμό, ο γενικός γραμματέας της Βουλής Θάνος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά η Βουλή θα δημοσιεύει στο ΦΕΚ όλες τις προσλήψεις, καθώς μέχρι σήμερα δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνο οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και των μετακλητών. Πλέον, επεσήμανε, υποχρεωτικές γίνονται προς δημοσίευση και οι προσλήψεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.
Παράλληλα, πρόσθεσε, η Βουλή εναρμονίζεται ρητά και με την εκάστοτε αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων που ισχύει στο δημόσιο (1:5).

Ως προς τον βαθμό εναρμόνισης της Βουλής με την αναδιοργάνωση των δομών στο δημόσιο και την αξιολόγηση, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε πως «αξιολόγηση έχει γίνει και έχει οδηγήσει στην κατάργηση 280 οργανικών θέσεων, δύο γενικών διευθύνσεων και 15 τμημάτων». Η Βουλή, διαβεβαίωσε, είναι πλήρως συντονισμένη με τη Δημόσιο αλλά με δικά της όργανα και δικές της αξιολογήσεις».
Απέκλεισε εξάλλου το ενδεχόμενο απολύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι εδώ μας περισσεύει κανείς, με δεδομένο ότι έγιναν 104 συνταξιοδοτήσεις».
Στο ερώτημα γιατί αντί της ανανέωσης συμβάσεων δεν θα γίνεται προκήρυξη, ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι η απόφαση για τη διάρκεια κάθε ανανέωσης θα λαμβάνεται διακομματικά από την Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής.
Τέλος, για το εάν θα ενταχθεί το προσωπικό στην κινητικότητα, ο γενικός γραμματέας της Βουλής απάντησε ότι «η Βουλή έχει κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα απαγορεύοντας τις μετατάξεις προς τη Βουλή από άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς όμως να έχει αποκλείσει το αντίστροφο».

http://www.naftemporiki.gr/story/642574

No comments: