16.4.13

Πόλεμος για τα "φέσια" στην ενέργεια

Έτοιμοι να καταφύγουν στην έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας –ΛΑΓΗΕ, είναι οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, καθώς η κρατική εταιρεία που εκκαθαρίζει την ημερήσια αγορά αδυνατεί να πληρώσει την αξία της ενέργειας που προσφέρουν, με αποτέλεσμα και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί να χρωστούν στη ΔΕΠΑ από όπου αγοράζουν το φυσικό αέριο.

Τις σχετικές αναφορές έκανε ο Ντίνος Μπενρoυμπή εκ μέρους της Protergia (Όμ. Μυτιληναίου), θέλοντας να περιγράψει την εικόνα της ενεργεικής αγοράς.

Τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι εκπρόσωποι των ανεξάρτητων παραγωγών, όπως ο Ανδρέας Τζούρος της Εlpedison και ο Rοberto Poti της ιταλικής Edison, περιέγραψαν ο καθένας τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν όσοι επένδυσαν στην ηλεκτροπαραγωγή, λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς, των τεράστιων ελλειμμάτων της, αλλά και της «αναστάτωσης» που έχει προκαλέσει στο ισοζύγιο η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.

Oι ανεξάρτητοι παραγωγοί, δέχτηκαν τις συνήθεις βολές του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΔΕΗ, για τις αποζημιώσεις των μονάδων τους μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, που τους διασφαλίζει πλήρως.

Η απάντησή τους ήταν ότι για την κάλυψη της ζήτησης απαιτούνται ετησίως 10 εκατομμύρια μεγαβατώρες από μονάδες φυσικού αερίου. Αυτές τις παράγουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, οι μονάδες των οποίων είναι πολύ πιο αποδοτικές, ενώ αν τις παρήγαγε η ΔΕΗ, θα κόστιζαν πολύ πιο ακριβά, λόγω χαμηλής απόδοσης των μονάδων της ενώ το υψηλότερο αυτό κόστος θα μεταφέρονταν ολόκληρο στον καταναλωτή. Έτσι στην παρούσα φάση η ΔΕΗ προτιμά να κρατά κλειστές τις δικές της μονάδες φυσικού αερίου, για τον επιπλέον λόγο να εμφανίζει χαμηλότερες οφειλές στη ΔΕΠΑ.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους των ανεξάτρτητων παραγωγών, εξομάλυνση της αγοράς θα προέλθει μόνο με την πρόσβαση και άλλων παικτών στο λιγνίτη και στα υδροηλεκτρικά. Και αυτό, όπως τόνισε οκ. Μπενρουμπή, επειδή η εκμετάλλευση των πηγών αυτών θα γίνεται με όρους ανταγωνισμού και όχι μέ όρους Δημόσιου μονοπωλίου όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΔΕΗ.

Ακόμη ο ίδιος τόνισε τη σημασία των μονάδων φυσικού αερίου για τη διατήρηση ισορροπίας στο δίκτυο, λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ. Όπως είπε, με τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά, άρχισε να εμφανίζεται το «φαινόμενο του σούρουπου» (sunset effect), καθώς μόλις πέφτει ο ήλιος, αυξάνει απότομα η ζήτηση στο σύστημα υψηλής τάσης, το οποίο είναι σε θέση να καλύψουν μόνο οι μονάδες φυσικού αερίου.

Στα θέματα αυτά απάντησε ο πρόεδρος και διεθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, ο οποίος κατηγόρησε τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου ότι εκμεταλλεύονται το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους για να παραμένουν ανοικτές και τη νύχτα.

Απαντώντας δε στα περι δημόσιου μονοπωλίου, τόνισε ότι δεν θέλουμε να είμαστε μονοπώλιο στην προμήεθεια και θα προτιμούσαμε ένα ποσοστό της τάξης του 70%, όσο έχει η ΔΕΗ στην παραγωγή. Και η διελκυνστίδα μεταξύ «ανεξάρτητων» και ΔΕΗ συνεχίστηκε με "σφήνες" του τύπου ότι η ΔΕΗ είναι Δημόσιο όσο η Κυβέρνηση διορίζει τη διιοίκησή της και με απαντήσεις για την κατανομή του φορτίου μεταξύ των μονάδων, καθώς λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ, η ΔΕΗ υποχρεώνεται να κρατά κλειστές τις περισσότερες από τις λιγνιτικές μονάδες, αφού δεν μπορεί να τις αναβοσβήνει, κάτι που μπορούν οι μονάδες φυσικού αερίου.


Μικρή ΔΕΗ
Για τις επόμενες κινήσεις σε μια κατεύθυνση απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτριμσού, οι εκπρόσωποι της αγοράς τάσσονται υπερ ενός μοντέλου με μικρότερους φορείς που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους και με παρεμφερή χαρτοφυλάκια μονάδων και καυσίμων. Όπως δε επισημάνθηκε, σχέδια για μία «μικρή ΔΕΗ» στην οποία η «Μεγάλη ΔΕΗ» θα «παρκάρει» τις παλιές και μη ανταγωνιστικές μονάδες της, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πάντως τόσο ο κ. Poti της Elpedison, όσο και άλλοι ομιλητές, τάχθηκαν υπερ της ιδιωτικοποίησης και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς-ΑΔΜΗΕ, ενώ ο πρώτος τόνισε ότι όταν η εταιρεία του εισήλθε στην ελληνική αγορά πριν μερικά χρόνια, περίμενε ότι θα δοθεί στην εταιρεία του η δυνατότητα να επενδύσει στο λιγνίτη και στα υδροηλεκτρικά. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε παρά τις πολλές συζητήσεις, και αναμένει να γίνει τώρα, όπως και να εισέλθει επενδυτής στην ίδια τη ΔΕΗ, κάτι που θα είναι προς όφελός της.
 
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/771443/Article.aspx

No comments: