13.4.13

Επανακατατέθηκε τροπολογία για κυπριακές τράπεζες [ΠΕΙΡ]

Στη Βουλή επανήλθε η τροπολογία για τη μεταβίβαση των εν Ελλάδι υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών σε ελληνικές τράπεζες.

Η τροπολογία επανακατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, πως σε περίπτωση που η εν λόγω μεταβίβαση κριθεί απαραίτητο να ενισχυθεί κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν ισχύει η υφιστάμενη νομοθεσία, που περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ μόνον με την προϋπόθεση της άντλησης του 10% της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας από ιδιωτικά κεφάλαια.

Στο ίδιο νομοσχέδιο κατατέθηκε τροπολογία, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να πραγματοποιεί εργασίες ύδρευσης των ελληνικών νησιών με ανάθεση.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/770759/Article.aspx 

No comments: