17.4.13

Φωτοβολταϊκά: Διπλό χτύπημα με νέο νομοσχέδιο

Νέες αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες στοχεύουν στον περιορισμό στο ελάχιστο προσθήκης νέας ισχύος από φωτοβολταϊκά, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που έδωσε το ΥΠΕΚΑ για διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, εκτός από το πάγωμα της σύναψης συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών, το νομοσχέδιο αυξάνει σε 40% και 37% το τέλος επί του τζίρου για τις μονάδες άνω του ενός και κάτω του ενός μεγαβάτ αντίστοιχα που εγκαταστάθηκαν μετά τις 12 Νοεμβρίου 2012, ενώ παρέχει στον υπουργό ΠΕΚΑ το δικαίωμα μέσω αποφάσεων να τροποποιεί τις τιμές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανά τεχνολογία.

Για το νέο ψαλίδι στις ταρίφες των φωτοβολταϊκών είχε προϊδεάσει το euro2day από την Τρίτη 16/4.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, η ισχύς των φωτοβολταϊκών που θα πληρώσουν την αυξημένη εισφορά ξεπερνούν τα 700 μεγαβάτ (εγκατεστημένα 1.017 μεγαβάτ στις 31 Οκτωβρίου, 1.615 στο τέλος Φεβρουαρίου).

Το μόνο... θετικό για τους παραγωγούς ΑΠΕ που περιέχει το νομοσχέδιο αφορά τη μείωση κατά 50% του ποσού της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει στο εξής να συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης μονάδας ΑΠΕ στο δίκτυο, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε προηγούμενο νομοσχέδιο, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση των επιχειρήσεων, ιδίως στην αιολική ενέργεια.

Ειδικότερα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ, σε 60.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW, σε 30.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 έως και 10 MW, σε 20.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 έως και 100 MW και σε 10.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Η μόνη κατηγορία-τεχνολογία ΑΠΕ που παραμένει αλώβητη είναι των οικιακών φωτοβολταϊκών (μέχρι 10 κιλοβάτ), ενώ επανεισάγεται το πρόγραμμα μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50 κιλοβάτ, με την επιπλέον πρόβλεψη ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια εκ μέρους του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την έκδοση ειδικής απόφασης εκ μέρους του υπουργού ΠΕΚΑ με όριο την 30ή Ιουνίου 2014. 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/771473/Article.aspx

No comments: