31.10.10

Σύνταξη στα 67 με την επόμενη μεταρρύθμιση

Το δεύτερο στάδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης βρίσκεται επί θύραις. Το κείμενο της Πράσινης Βίβλου υποδεικνύει ότι λίαν συντόμως εισερχόμαστε στη νέα φάση, η οποία θα οδηγήσει υποχρεωτικά στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 67ο ή στο 68ο έτος της ηλικίας. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή τάση για την αντιμετώπιση της κρίσης των δημοσίων συστημάτων ασφάλισης. Η Πράσινη Βίβλος για «επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα», που θα προωθηθεί προς ψήφιση στην Ευρωβουλή, καθώς και τα δυσεπίλυτα προβλήματα των ελληνικών Ταμείων, που προσφεύγουν ακόμη και σε διαγραφή ανεξόφλητων εισφορών προκειμένου να εξασφαλίσουν τις τρέχουσες δόσεις, δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Τα υποδείγματα της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών δείχνουν τον δρόμο. Σημαντικό είναι το ότι από το μοντέλο συντάξεων που υιοθετεί η Πράσινη Βίβλος απουσιάζει σχεδόν παντελώς η δημόσια χρηματοδότηση. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100027_31/10/2010_420743

No comments: