16.2.09

2008.. 2009.. 2010...

Πέρα από τα καθαρά μάκρο ερωτήματα ("πόσο θα είναι το ποσοστό ανεργίας;") που μου έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, αυτό που θα πρέπει να απασχολεί τους περισσότερους ενασχολούμενους με τις αγορές είναι κάτι σα το παρακάτω:
"τα κέρδη του 2009 θα είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα από εκείνα του 2008;"
Εννοείται ότι το ερώτημα μπορεί να "μεγαλώσει" και να περιλάβει και το 2010...


Ας το δούμε υπό το γνωστό πρίσμα των εκτιμήσεων των κερδών του S&P500
(κλισέ: οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται περισσότερο απ'όλα από τα κέρδη των εταιρειών, δημοσιευμένα και εκτιμώμενα)


2008

2009

Επιπλέον, για να το φέρουμε λίγο στη δική μας αγορά, ας χρησιμοποιήσουμε το κλάδο των τραπεζών και τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων για τα κέρδη 2008 - 2009 -2010.

Το δείγμα θεωρώ ότι είναι αρκετό ώστε να εξαχθεί εύκολα το συμπέρασμα:
"αβεβαιότητα... δεν είναι σίγουρο ότι τα κέρδη 2010 θα είναι καλύτερα από τα επίπεδα του 2009... οι εκτιμήσεις των οίκων δεν είναι προς την ίδια κατεύθυνση... ενώ εάν υπάρχει μια προτίμηση είναι τα κέρδη του 2010 να είναι χαμηλοτερα από τα κέρδη του 2009..."

Τέλος, επιεδή πολλοί θα αναφωνήσουν:
"μά καλά, πιστεύεις ακόμα τους ξένους οίκους;"
εγώ θα ρωτήσω:
"εσύ τι πιστευεις; τα κέρδη της ΧΧΧ εταιρείας για το 2009 (2010) θα είναι καλύτερα από τα κέρδη του 2008 (2009);"

No comments: