28.1.13

Μεγάλες περικοπές σε εφάπαξ - επικουρικές από το 2014

Ούτε οι εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος ούτε τα έτη ασφάλισης θα είναι αρκετά, μετά το 2015, για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο, ακόμη και μικρών, σταθερά καταβαλλόμενων, επικουρικών συντάξεων με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ενα τρίτο κριτήριο, αυτό του αριθμού των νέων συνταξιοδοτήσεων που θα προκύπτουν κάθε χρόνο, θα επηρεάζει δραματικά προς τα κάτω το επίπεδο των παροχών, καθιστώντας τις επικουρικές, από συντάξεις, βοηθήματα. Αυτή η τρίτη παράμετρος δεν είναι μια θεωρητική πρόβλεψη, αλλά ήδη μια θεσμοθετημένη ρύθμιση με υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων που αποδεσμεύουν το Δημόσιο από οιανδήποτε χρηματοδοτική στήριξη των επικουρικών Ταμείων. Αναλογιστές του ιδιωτικού τομέα από τους οποίους ζητήσαμε μια αποκωδικοποίηση των νέων παραμέτρων υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται μια επικουρική σύνταξη των 300 ευρώ (με βάση τα σημερινά κριτήρια) να πέσει και κάτω από τα 100 ευρώ εάν στο συγκεκριμένο έτος εξόδου έχει αυξηθεί υπέρμετρα ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων.
Με μία δεύτερη υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη στα τέλη του Δεκεμβρίου, ανατρέπεται πλήρως και το σύστημα των εφάπαξ παροχών. Και εδώ η λογική είναι παρόμοια με το νέο σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Τα ποσά θα διαφοροποιούνται κάθε χρόνο ανάλογα με το ύψος των εσόδων από εισφορές, αλλά κυρίως των συνταξιοδοτικών δαπανών. Και στους δύο τομείς συντάξεων, στους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού αποτυπώνονται τα ίχνη των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας.
Κατ’ αρχάς, για τις επικουρικές, η δραματική μεταβολή τους για όλους όσοι αποχωρήσουν μετά το 2015, και χωρίς να αποκλείεται μείωση προς τα κάτω και για τους ήδη δικαιούχους επικουρικών, προοιωνίζεται από τη διατύπωση των τεχνικών παραμέτρων για τη λειτουργία του νέου μεγάλου επικουρικού ταμείου που προέκυψε από τις συγχωνεύσεις σε αυτό των περισσότερων από τα μεγάλα επικουρικά Ταμεία του ιδιωτικού τομέα. Από την υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του μαθηματικού τύπου με τον οποίο θα υπολογίζεται το νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ προκύπτουν τα εξής νέα στοιχεία:
α. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων αναλογιστών, σαν μια αναδιανεμητική πυραμίδα. Αναδιανεμητική μεν, αλλά όχι ανταποδοτικά, αφού μικρότερα ετήσια ποσά εισφορών θα πρέπει να διανεμηθούν σε περισσότερους συνταξιούχους. Συνέπεια, η πλήρης εξάρτηση των ποσών από τον εκάστοτε αριθμό συνταξιούχων.
β. Η σύνταξη διαχωρίζεται σε ονομαστική και καταβαλλόμενη. Η πρώτη είναι αυτή που πρέπει να καταβάλλεται βάσει του γενικού μαθηματικού τύπου. Η δεύτερη θα είναι αυτή που πραγματικά θα παίρνει στο χέρι ο δικαιούχος βάσει των εκάστοτε ετήσιων εσόδων των Ταμείων.
γ. Βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι σε ισχύ, για τους προ της 1.1.2001 ασφαλισμένους, η σύνταξη από το επικουρικό Ταμείο θα υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο για το χρονικό διάστημα ασφάλισης μέχρι 1.1.2015.
Εξίσου μεγάλες θα είναι και οι διαφοροποιήσεις στο σύστημα των εφάπαξ παροχών από την 1.1.2014. Το νέο σύστημα (διανεμητικό καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση) θα καταβάλλει εφάπαξ βάσει ενός μαθηματικού τύπου ο οποίος για κάθε έτος θα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Κι εδώ το ύψος των παροχών θα προσδιορίζεται όχι βάσει ενός γενικού και σταθερού κανόνα, όπως ισχύει για το σύνολο των Ταμείων Πρόνοιας, αλλά βάσει και του συνολικού αριθμού των συνταξιοδοτήσεων το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται αίτηση χορήγησης του εφάπαξ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100004_26/01/2013_509209

No comments: