31.1.13

Alco:Στους μεγαλομετόχους το "φιλέτο" του ομίλου - Αναστολή διαπραγμάτευσης μετά την αποκάλυψη

Το γεγονός ότι οι αγοραστές του 55% της θυγατρικής εταιρείας της Alco Hellas στη Γερμανία είναι οι ίδιοι οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης «λησμονήθηκε» να αναφερθεί στην -κατά τα άλλα- μακροσκελή ανακοίνωση της εταιρείας, που βγήκε την περασμένη Παρασκευή.

Η... παράλειψη ενός τόσο σημαντικού στοιχείου κρίνεται άκρως σημαντική, καθώς:

Πρώτον, η συγκεκριμένη θυγατρική αποτελεί μακράν το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο της εισηγμένης. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του εννεαμήνου του 2012, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη Γερμανία αποτελούσε πάνω από το 95% του συνολικού τζίρου, ενώ παράλληλα η υψηλή κερδοφορία της Γερμανίας μετρίασε δραστικά τις συνολικές ζημίες που σημείωνε η Alco Hellas σε ενοποιημένη βάση.

Δεύτερον, ενδέχεται να εγερθούν ζητήματα για το εύλογο του τιμήματος, καθώς οι βασικοί μέτοχοι της Alco Hellas (οικογένεια Τζώρτζη) καθόταν και από τη μια, αλλά και από την άλλη πλευρά της ίδιας διαπραγμάτευσης!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η διοίκηση της Alco Hellas ανακοίνωσε επισήμως την πώληση του 55% της θυγατρικής της Alco Deutschland στην εταιρεία GSI German Service International έναντι 8,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια ανακοίνωση, το τίμημα της πώλησης θεωρήθηκε από τη διοίκηση εύλογο, με βάση μια (αγνώστου πατρός…) αποτίμηση της πωληθείσας εταιρείας και με βάση το γεγονός ότι το τίμημα ήταν μεγαλύτερο από το κόστος κτήσης της επένδυσης.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη -αναλυτικότατη κατά τα άλλα- ανακοίνωση της Alco Hellas, η διοίκηση της εισηγμένης παρέλειψε να αναφέρει μερικά πολύ σημαντικά πράγματα:

Πρώτον, ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία ανήκει στην οικογένεια Τζώρτζη (φωτ. o Θεόδωρος Τζώρτζης), δηλαδή στους βασικούς μετόχους της Alco Hellas. Συγκεκριμένα, (σύμφωνα με τη γερμανική συνδρομητική βάση εταιρικών δεδομένων Firmen Wissen), η GSI German Service International ιδρύθηκε μόλις στις αρχές του 2011, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε στα 50.000 ευρώ, για να φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ μετά την 4η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Η GSI German Service International, η οποία σημείωσε το 2012 κύκλο εργασιών 130.000 ευρώ, έχει ως μετόχους-ιδιοκτήτες τους κ. Θεόδωρο Τζώρτζη (πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Alco Hellas), Ρήγα Τζώρτζη (υιό του Θεόδωρου και υψηλόβαθμο στέλεχος των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Γερμανία) και Παναγιώτη Τζώρτζη.

Μάλιστα, ο κ. Ρήγας Τζώρτζης συγκαταλέγεται και στο management team της GSI German Service International, ως «Geschaftsfuhrer», δηλαδή ως CEO!

Το δεύτερο που ξεχάστηκε να αναφερθεί στη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι το ποιος είναι ο οίκος ο οποίος αποτίμησε την Alco Deutschland, και από αυτήν την αποτίμηση προκύπτει και το «εύλογο του τιμήματος».

Και τέλος, στην ίδια ανακοίνωση της εταιρείας μπορεί μεν να προβλέπεται η πτώση των μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων της Alco Deutschland(!) -η οποία δραστηριοποιείται στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα-, όμως δεν αναφέρεται ούτε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της, ούτε και η κερδοφορία της τη διετία 2011 και 2012.

Παίρνοντας λοιπόν κάποιος χαρτί και μολύβι, σημειώνει πως η τιμή πώλησης του 55% της Alco Deutschland γίνεται 40% κάτω από τη λογιστική αξία της εταιρείας και με έντονα μονοψήφιο δείκτη P/E.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2012 η καθαρή θέση της Alco Deutschland ήταν 25,7 εκατ. ευρώ, άρα το 55% αυτής που πουλήθηκε στην GSI German Service International της οικογένειας Τζώρτζη είχε λογιστική αξία 14,1 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, πουλήθηκε έναντι 8,5 εκατ. ευρώ ποσοστό εταιρείας με λογιστική αξία 14,1 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για δείκτη P/BV στο 0,60, ή αλλιώς για discount («έκπτωση») 40%.

Ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Alco Deutschland είναι η κατοχή του 51% της γερμανικής εταιρείας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου Gutman, η οποία διακρίνεται από πολύ ικανοποιητική ρευστότητα (θετικότατα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τόσο μέσα στο 2011, όσο και στο εννεάμηνο του 2012) και από υψηλή κερδοφορία.

Ακόμη και στο «πτωτικό» εννεάμηνο του 2012, η Gutman σημείωσε πωλήσεις 204,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ, όταν παράλληλα ενέγραψε και αποσβέσεις ύψους 10,38 εκατ. ευρώ. Μετά λοιπόν από υπολογισμούς, προκύπτει πως στο 55% της Alco Deutschland που πουλήθηκε αντιστοιχούσαν στο εννεάμηνο του 2012 καθαρά κέρδη 1,49 εκατ. ευρώ. Άρα, το τίμημα της πώλησης έγινε σε δείκτη P/E έντονα μονοψήφιο και πιθανότατα χαμηλότερο του 5!


«Όχι» σε πληροφοριακό δελτίο

Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την πώληση της θυγατρικής της στη Γερμανία η διοίκηση της Alco Hellas -απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Χ.Α.- σημείωσε πως δεν τίθεται θέμα έκδοση πληροφοριακού δελτίου (αναλυτικότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού), γιατί «δεν επέρχεται μεταβολή στη δραστηριότητα του ομίλου».

Να σημειωθεί, επίσης, πως στις 8 Ιουλίου 2011 η διοίκηση είχε φέρει προς ψήφιση στη γενική συνέλευση των μετόχων της Alco Hellas το ζήτημα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και είχε λάβει έγκριση για «την πώληση παγίων στοιχείων και συμμετοχών της εταιρείας για την κάλυψη τραπεζικών δανείων και λοιπών υποχρεώσεών της» και η σχετική απόφαση της συνέλευσης «εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες κατά την κρίση του, όταν τούτο καταστεί αναγκαίο, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας».

Βέβαια, είναι μέγα ζητούμενο αν αρκεί η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όταν η διοίκηση (που ελέγχεται από τους βασικούς μετόχους) δεν πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της σε τρίτους, αλλά στους ίδιους τους βασικούς μετόχους…

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/754829/Article.aspx

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Alco μετά τις αποκαλύψεις του Euro2day.gr. Επιβεβαιώνει η εταιρεία ότι η γερμανική θυγατρική της πωλήθηκε σε εταιρεία της οικογένειας του βασικού μετόχου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως "σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση και διοίκηση της GSI German Service International GmbH, επαναλαμβάνουμε αυτό που είναι ήδη επισήμως καταγεγραμμένο στην Ετήσια Έκθεση 2011 του Ομίλου, δηλαδή πως βασικός μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος της είναι ο Ρήγας Τζώρτζης, ο οποίος έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με το Θεόδωρο Τζώρτζη, βασικό μέτοχο της Αλκο Ελλας ΑΒΕΕ. Επίσης, μέτοχοι/εταίροι της είναι οι Θεόδωρος Τζώρτζης και Παναγιώτης Τζώρτζης".

Η Alco υποστηρίζει πως "αναφορικά με το εύλογο του τιμήματος, στηρίχθηκε στην αποτίμηση της Gutmann AG που διενεργήθηκε το Δεκέμβριο 2012 από την εταιρία Υποδομή Σύμβουλοι ΑΕ, μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου συμβουλευτικών εταιριών E-I Consulting Group. Η αποτίμηση έγινε βάσει της διεθνώς αποδεκτούς μεθόδου της προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flow method) και κατέληξε σε μέση αποτίμηση της εταιρίας στα 30,079 εκατ. ευρώ". 
 
Η απάντηση της εταιρίας επιβεβαιώνει πλήρως το δημοσίευμα του Euro2day για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εξαγοράζουσας εταιρείας το οποίο δεν αναφέρθηκε στην επίσημη ανακοίνωση της εισηγμένης. Η αποτίμηση της εταιρίας δηλώνεται ότι έχει συνταχθεί μόνο με την μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, ενώ συνήθως υιοθετείται σταθμικός μέσος Όρος περισσότερων μεθόδων αποτίμησης.

Να σημειωθεί ότι η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη αποτίμηση, επειδή προφανώς ο εκτιμητής (ή η εισηγμένη εταιρία;) έχουν προβλέψει χαμηλότερες οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον, αγνοώντας τις ισχυρές τρέχουσες οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας.

Τέλος η διοίκηση της εισηγμένης δεν αναφέρει αν προτίθεται να φέρει το θέμα προς έγκριση σε Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/754829/Article.aspx

No comments: