28.1.13

Οι ροές κεφαλαίων για επενδύσεις στη Ρωσία μέσω Κύπρου

Φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας το πρώτο πράγμα που βλέπει ο επισκέπτης, βγαίνοντας από τη φισούνα του αεροπλάνου, είναι διαφημίσεις τραπεζών (ανάμεσά τους και ελληνικές τράπεζες) που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. Δίπλα στις διαφημίσεις τραπεζών στέκονται διαφημίσεις πώλησης πολυτελών κατοικιών. Οι τελευταίες είναι σχεδόν όλες στη ρωσική και εσχάτως στα κινέζικα και τα αραβικά.
Οι στενές σχέσεις της Κύπρου με τη Ρωσία είναι εμφανείς σε όλη την Κύπρο -ειδικά στη Λεμεσό, όπου εδρεύουν οι περισσότερες εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων- και πιστοποιούνται από το μέγεθος των κεφαλαίων που επενδύονται στη Ρωσία μέσω κυπριακών εταιρειών. Αυτό που έχει κεντρίσει την προσοχή των Ευρωπαίων και την κριτική περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος δεν είναι τόσο το μέγεθος των ρωσικών καταθέσεων, αλλά των επενδύσεων.
Το 23% των συνολικών ξένων επενδύσεων προς τη Ρωσία -μια χώρα με ΑΕΠ 1,5 τρισ. ευρώ- έχουν γίνει μέσω Κύπρου, όταν το μερίδιο του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας ανέρχεται στο 30% (συνολικά και για τις τρεις χώρες). Σε απόλυτους αριθμούς μέσω κυπριακών εταιρειών επενδυθήκαν στη Ρωσία πάνω από 78 δισ. δολάρια ΗΠΑ, όταν το ΑΕΠ της Κύπρου είναι μόλις 18 δισ. ευρώ.
Σε αυτή τη μεγάλη ροή κεφαλαίων αποδίδεται το αυξημένο ύψος ρωσικών καταθέσεων στην Κύπρο, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των καταθέσεων -και της ρευστότητας- του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.
«Το 23% των επενδύσεων προς τη Ρωσία γίνεται μέσω Κύπρου, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ρωσικών ομίλων έχει εισαγάγει μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ή έχει εκδώσει ευρωπαϊκά ομόλογα μέσω κυπριακών εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, ρωσικές εταιρείες έχουν εγκαθιδρύσει γραφεία στην Κύπρο με επακόλουθο τις ρωσικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες» τονίζει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου και πρόεδρος του Κύπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Ευγένιος Ευγενίου. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2011 οι συνολικές καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ήταν 69,941 δισ. ευρώ, από τις οποίες τα 20,964 δισ. αφορούν καταθέσεις κατοίκων εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι καταθέσεις από κατοίκους άλλων χωρών της Ε.Ε. ανέρχονται στα 5,819 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου αποτελούν το 38,2% του παθητικού του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.
Στις καταθέσεις από τρίτες χώρες κάτι παραπάνω από τις μισές (11,286 δισ. ευρώ) είναι καταθέσεις επιχειρήσεων. Τα 4,991 δισ. ευρώ αφορούν νοικοκυριά και τα 4,476 λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
«Αυτό που λέγεται ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν τα χρήματά τους στην Κύπρο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι κυπριακές τράπεζες έχουν αναπτύξει κυρίως τη διεθνή τραπεζική επιχειρήσεων, προσφέροντας σχετικές ευκολίες και λύσεις σε εταιρείες για πληρωμές και συναλλαγές. Τα προσωπικά τους εισοδήματα οι πλούσιοι Ρώσοι τα τοποθετούν σε Ελβετία ή Λουξεμβούργο, χώρες με παράδοση στο private banking», αναφέρει στην «Κ» στέλεχος της αγοράς παροχής υπηρεσιών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_27/01/2013_509251

No comments: