30.1.13

Moody’s: Η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ύφεση και το 2014 - Moody΄s: Δύσκολα θα αναβαθμιστεί

Στο κίνδυνο μιας νέας ελληνικής χρεοκοπίας λόγω της αδύναμης ελληνικής οικονομίας, της εύθραυστης κοινωνικής σταθερότητας και του τεταμένου πολιτικού κλίματος αναφέρεται ο οίκος αξιολόγησης Moody’s σε έκθεσή που δημοσιοποίησε στις 28 Ιανουαρίου με τίτλο «Ελλάδα: Η χρηματοδότηση του ΔΝΤ και του EFSF βελτιώνει τη ρευστότητα, αλλά το απόθεμα χρέος παραμένει ευάλωτο σε σημαντικούς κινδύνους».

Στην έκθεση της Moody’s τονίζεται πως η Ελλάδα έλαβε προσφάτως επιπρόσθετη χρηματοδότηση 12,44 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και τον EFSF, η οποία θα προσφέρει ανάσα ρευστότητας στην οικονομία και θα επιτρέψει την εκκίνηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνεται δε πως η καλύτερη του αναμενόμενου εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2012 παρέχει στήριξη για την αύξηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Ωστόσο, ο οίκος υπογραμμίζει πως παρά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους από τους επίσημους πιστωτές και τις επιπτώσεις από το PSI και την επαναγορά ομολόγων, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2012-2016. Για τον λόγο αυτό ο οίκος υποστηρίζει πως ο κίνδυνος μιας ακόμα χρεοκοπίας για το υπόλοιπο χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλός λόγω των σημαντικών κινδύνων που απορρέουν από την αδύναμη οικονομία, την εύθραυστη κοινωνική σταθερότητα και το τεταμένο πολιτικό κλίμα.
Μάλιστα, η Moody’s σημειώνει ότι παρά τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων παροχή μεγαλύτερης ελάφρυνσης στο χρέος από το 2014, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από αυτό το θέμα.
Η Moody’s περιγράφει το 2014 ως πολύ δύσκολο έτος και διατηρεί αποστάσεις από τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας. Ειδικότερα, εκτιμά ότι το 2013 η ύφεση στην Ελλάδα θα ανέλθει στο 5% και ότι η συρρίκνωση θα εξακολουθήσει και το 2014 λόγω της υποτονικής εξωτερικής ζήτησης στη ζώνη του ευρώ, της αργής προόδου στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που περιορίζει τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό, αλλά και λόγω των επιπτώσεων των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων στην ιδιωτική κατανάλωση.
Στο πλαίσιο αυτό η Moody’s, αν και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση και διαπιστώνει βελτιωση των επιπέδων ρευστότητας, ωστόσο θεωρεί πως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι στην ελληνική οικονομία, που θα συνεχίσουν να επιδρούν στην πιστοληπτική της ικανότητα.
Έτσι, σημειώνει ότι η πιθανότητα μιας ακόμη χρεοκοπίας στο υφιστάμενο απόθεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλή λόγω των κινδύνων εφαρμογής του δεύτερου προγράμματος οικονομικής στήριξης, των ιδιαίτερα αβέβαιων οικονομικών προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και της δύσκολης διαχείρισης του χρέους της χώρας.

http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4785652


Η Ελλάδα πρόσφατα έλαβε το πράσινο φως για επιπρόσθετες εκταμιεύσεις 12,44 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και τον EFSF, οι οποίες θα δώσουν ανάσα στη ρευστότητα της οικονομίας και θα επιτρέψουν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να ξεκινήσουν. Επιπρόσθετα, η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 παρέχει στήριξη για την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, εκτιμά η Moody’s.

Αυτά στη θετική πλευρά, αφού από την άλλη, παρά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους από τους επίσημους πιστωτές και τις συνεχείς "χρεοκοπίες" του ιδιωτικού τομέα (αναφέρεται στο PSI και στην επαναγορά), το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2012-16, συνεχίζει η Moody’s.

Ο κίνδυνος μιας ακόμα χρεοκοπίας για το υπόλοιπο χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλός λόγω των σημαντικών κινδύνων που υπάρχουν με τη μορφή της αδύναμης οικονομίας, της εύθραυστης κοινωνικής σταθερότητας και του τεταμένου πολιτικού κλίματος. Παρά τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων στα τέλη του 2012 για παροχή μεγαλύτερης ελάφρυνσης στο χρέος, ξεκινώντας από το 2014, η Moody’s πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από αυτό το θέμα.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις της για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας απέχουν σημαντικά από τους κυβερνητικούς στόχους και το consensus των οικονομολόγων. Η Moody’s εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5% το 2013, και επίσης πως θα αντιμετωπίσει ύφεση το 2014, ως αποτέλεσμα:

- Της υποτονικής εξωτερικής ζήτησης στη ζώνη του ευρώ.

- Της αργής προόδου στην αναδιάρθρωση των ισχυρών κλειστών επαγγελμάτων, η οποία περιορίζει περισσότερο τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό και "εξασφαλίζει" ότι τα κόστη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

- Των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα, και ειδικά λόγω των επιπτώσεων στους μισθούς, στα επιδόματα και στις συντάξεις, στοιχεία που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ως εκ τούτου την ιδιωτική κατανάλωση τα επόμενα έτη, η οποία αποτελεί και βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, καταλήγει η Moody’s, αν και αναγνωρίζουμε τη βελτιωμένη ρευστότητα και τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά downside risks στην οικονομία, τα οποία θα συνεχίσουν να περιορίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Ως εκ τούτου, η Moody’s πιστεύει ότι η πιθανότητα μιας ακόμη χρεοκοπίας στο υπάρχον χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλή, δεδομένων:

- Των κινδύνων εφαρμογής του δεύτερου προγράμματος οικονομικής στήριξης.

- Των ιδιαίτερα αβέβαιων οικονομικών προοπτικών ανάπτυξης της χώρας.

- Των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.

-  Της μη διαχειρισιμότητας του χρέους της χώρας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Moody’s διατηρεί σταθερό το outlook της Ελλάδας στην κατηγορία C (κατηγορία χρεοκοπίας, με μικρή πιθανότητα ανάκαμψης), ενώ ο Standard & Poor’s, εκτός από το σταθερό outlook, τοποθετεί τη χώρα στη βαθμίδα Β-, κατηγορία υψηλής κερδοσκοπίας, αλλά 4 βαθμίδες πάνω από τη Moody’s. 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/754559/Article.aspx
____________________________________________

ευτυχώς οι δημόσιοι υπάλληλοι των οίκων αξιολόγησης είναι ακόμα σε θέση να διαβάζουν αριθμούς


No comments: