29.5.12

ΔΕΗ: Καθαρές ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο

Καθαρές ζημίες ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών ύψους 1.549,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 232,0 εκατ. ευρώ έναντι 327,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 29,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 15,0% από 23,8% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.549,8 εκατ. ευρώ από 1.374,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά 12,8%. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 38,1 εκατ. ευρώ, που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος του πρώτου τριμήνου του 2011 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ.

«Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από μια πτωτική πορεία για 3 συνεχή έτη, ήταν αυξημένα κατά 17,4% το πρώτο τρίμηνο, λόγω τιμολογιακών αυξήσεων στους πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, της ανάκτησης μεριδίου αγοράς και της αύξησης της ζήτησης εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 29,4%», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου.

«Παρά ταύτα, η θετική αυτή επίπτωση, υπερκεράστηκε από τη σημαντική αύξηση της δαπάνης για αμιγώς εξωγενείς παράγοντες, όπως τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και οι αγορές ενέργειας, η οποία ανήλθε σε 80% περίπου, με την τιμή χονδρεμπορικής αγοράς να κινείται 35% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και από μια επιπρόσθετη αρνητική επιβάρυνση ύψους 25 εκατ. ευρώ λόγω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους Τρίτων Παραγωγών», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τα ενδογενή κόστη, ο κ. Ζερβός επισήμανε ότι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί το 65% περίπου των συνολικών ελεγχόμενων δαπανών, συνέχισε να μειώνεται για ακόμη ένα τρίμηνο. Συγκεκριμένα, η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 17,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το σύνολο του έτους η διοίκηση εκτιμά ότι το περιθώριο EBITDA θα κυμανθεί στα επίπεδα του προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=113342

No comments: