30.5.12

ΕΤΕ: Ζημιές 537 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο - Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 298 εκατ. ευρώ

Στα 537 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι λειτουργικές ζημίες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο τρίμηνο του 2012, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα και της αύξησης των προβλέψεων του Ομίλου κατά 47% σε ετήσια βάση.
Την ίδια ώρα, μειωμένες κατά 7% σε επίπεδο ομίλου σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 είναι οι λειτουργικές δαπάνες. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σύμφωνα με την ΕΤΕ κυρίως στη δραστικής περιστολή των λειτουργικών δαπανών σε Ελλάδα και Ν.Α. Ευρώπη, κατά 9% και 11% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, αλλά και στη συγκράτηση της αύξησης των λειτουργικών δαπανών στην Τουρκία παρά τον υψηλό πληθωρισμό.
Παράλληλα, κατά 2,3 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο. Όπως σημειώνει πάντως η τράπεζα στη διάρκεια των δύο μηνών που
μεσολάβησαν έκτοτε και «παρά την αυξημένη αβεβαιότητα μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου», οι εκροές των καταθέσεων ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ και «ήταν απολύτως διαχειρίσιμες».
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 111%, και στην Ελλάδα στο 105% στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2012 παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009.
Οσον αφορά στο ύψος των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ως προς το σύνολο των χορηγήσεων, αυτό διαμορφώθηκε στο 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Σημειώνεται ότι στα 125 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το α’ τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Θετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν και στο σκέλος των καταθέσεων σε ετήσια βάση σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, καταγράφοντας αύξηση 19% έναντι του α’ τριμήνου του 2011

http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2185885


Ζημίες προ φόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους κέρδη, εάν αναγνωριστεί το υπόλοιπο του αναβαλλόμενου φόρου που σχετίζεται με το PSI, ανέρχονται στα 298 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, το έξοδο προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκε κατά 78% ετησίως στα €296 εκατ. λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.
Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν ετήσια άνοδο 4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% ετησίως (ή 11% σε συγκρίσιμη βάση), διαμορφώνοντας τα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 217 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 18%.
Με την καταβολή των €4,7 δισ. από το ΕΤΧΣ, στο πλαίσιο της προκαταβολής για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε το Μάρτιο στο 9%.
Κύρια σημεία αποτελεσμάτων τριμήνου
• Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας ανήλθαν σε €392 εκατ, +4% ετησίως.
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους επιταχύνθηκε με υποχώρηση 11% ετησίως χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση από την αναπόσβεστη αξία καταστημάτων που έκλεισαν το 1ο 3μηνο ‘12 (€6,4 εκατ).
• Η υποχώρηση των δαπανών στην Ελλάδα έφτασε το 11% ετησίως, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 18%.
• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα €217 εκατ από €183 εκατ το 1ο 3μηνο του 2011, +18% σε ετήσια βάση.
• Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €296 εκατ. +78% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης της μακράς περιόδου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας (σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 14% την περίοδο 2008-2011).
Μεγέθη 31 Μαρτίου 2012
• Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €47,5 δισ., -4% από την αρχή του έτους, -16% σε ετήσια βάση.
• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €35,9 δισ., -3% από την αρχή του έτους, -5% σε ετήσια βάση.
• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €20,9 δισ., -5% από την αρχή του έτους, με υποχώρηση των εγχώριων καταθέσεων με ρυθμό (-6%) σχεδόν αντίστοιχο της ελληνικής αγοράς το πρώτο τρίμηνο (-5%).

http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2185863

No comments: