23.12.11

Θα ξεπεράσει το 6% η ύφεση στην Ελλάδα, υποστηρίζει το ΚΕΠΕ - 3.6% @ 2012

Η καταστροφική για την ελληνική οικονομία ύφεση θα ξεπεράσει το 2011 το 6% σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ, ενώ σε ανησυχητικά αρνητικούς ρυθμούς θα κινηθεί το ΑΕΠ και το 2012, με το ΚΕΠΕ να εκτιμά ότι το ύψος της ύφεσης του χρόνου θα διαμορφωθεί στο 3,6%.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στο Ενημερωτικό Δελτίο του, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων (έως το τρίτο τρίμηνο του 2011) και της δυναμικής της οικονομικής ύφεσης, η προοπτική για το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους παραμένει αρνητική.

Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να είναι της τάξης του -6,25% για το 2011 (σε εποχικά διορθωμένη ετήσια βάση). Επιπλέον, βάσει των προβλέψεων του οικονομετρικού υποδείγματος του ΚΕΠΕ, ο ρυθμός αυτός αναμένεται να διαμορφωθεί στο -3,60% το 2012 (σε εποχικά διορθωμένη ετήσια βάση).

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η αρνητική εικόνα για την εξέλιξη του ΑΕΠ αντανακλά πλήρως τη μέχρι σήμερα δυσμενή εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.

Ενδεικτικά, το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011 οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 15,2%, ενώ η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 5,1% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, προσθέτει το ΚΕΠΕ, η μείωση του ΑΕΠ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη συρρίκνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 71,4%, καθώς οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,3% σε ετήσια βάση.

Αφήνοντας μια μικρή αχτίδα ελπίδας το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι στις εκτιμήσεις του που προκύπτουν από το οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιεί δεν μπορούν να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις των μέτρων (με την ευρεία έννοια) οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ληφθούν, όπως είναι η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) για τη μείωση του χρέους, και οι διαρθρωτικές αλλαγές.

«Αυτές οι ενδεχόμενες θετικές επιπτώσεις μπορούν να μετριάσουν την αρνητική προοπτική για το 2012» σημειώνει το ΚΕΠΕ.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=436148&h1=true

________________________________________

εννοείται πως η εκτίμηση που θεωρώ καλύτερη είναι κάτι προς το UBS: Ελλάδα ύφεση 2012 @ -6% 
στην οποία κλίνει και η ΑΛΦΑ όταν μιλάει για εσωτερική υποτίμηση 5% @ 2012

No comments: