23.12.11

Νέα τιμολογιακή πολιτική για την Αγορά Παραγώγων

Νέα τιμολογιακή πολιτική για την Αγορά Παραγώγων, με βάση την οποία οι επιστροφές προς τους επενδυτές και τα μέλη της εν λόγω αγοράς ξεπερνούν, σε όρους του 2011, τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το δ.σ. του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:
Α. Ορθολογικοποίηση των χρεώσεων των ΣΜΕ και δικαιωμάτων, επί μετοχών και δεικτών. Η υποχώρηση των τιμών των υποκείμενων τίτλων είχε καταστήσει μη ανταγωνιστικές τις χρεώσεις των παράγωγων προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων προστέθηκαν επιπλέον κλίμακες για τιμές υποκείμενων αξιών μικρότερων των 5� με στόχο να επανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα των σχετικών προϊόντων.
Β. Σημαντικές μειώσεις της τάξεως του 40%-70% στις ετήσιες συνδρομές των μελών, η οποία σε συνδυασμό με την κατάργηση των αρχικών εφάπαξ συνδρομών, στοχεύουν στην αποτροπή των αποχωρήσεων και την προσέλκυση νέων μελών από Ελλάδα και Κύπρο.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2012. Αναλυτική περιγραφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστήριου, ως τροποποίηση της απόφασης 24.
Νέα μεθοδολογία για τον περιορισμό της αυξημένης ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών με περιορισμένη συναλλακτική αξία. Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο αυξημένης μεταβλητότητας μετοχών με μικρή αξία συναλλαγών που παρατηρείται μετά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σε συνδυασμό με τη γενικότερη υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς αξιών, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας με βάση την οποία θα ισχύσει βραχυπρόθεσμος περιορισμός των ορίων διακύμανσης σε μετοχές της Κύριας Αγοράς που παρουσιάζουν μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα μικρότερη από 0,01% για περίοδο ενός μηνός. Ο υπολογισμός θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστοτε μήνα. Η νέα μεθοδολογία θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2012. Αναλυτική περιγραφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστήριου, ως τροποποίηση της απόφασης 22.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2112041

No comments: