12.4.13

Κύπρος: Περαιτέρω χαλάρωση στις τραπεζικές συναλλαγές [για γέλια!]

Ελεύθερες είναι οι συναλλαγές εντός Κύπρου, κάτω των 300 χιλιάδων ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το έκτο κατά σειρά διάταγμα που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από το υπουργείο Οικονομικών.
Ωστόσο, παραμένει ο περιορισμός για έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της Κεντρικής Τράπεζας για εμπορικές συναλλαγές πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ.
Επίσης διατηρείται το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών, μέχρι 300 ευρώ ημερησίως, για κάθε πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
Σύμφωνα με το νέο διάταγμα, εισάγεται νέος περιορισμός για το άνοιγμα νέου λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα από εκείνο με το οποίο συνεργάζεται ο πελάτης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νέος λογαριασμός θα πιστώνεται με κεφάλαια από το εξωτερικό ή θα τυγχάνουν της έγκρισης της επιτροπής.
Για τις συναλλαγές εκτός Δημοκρατίας, αυξάνεται το όριο για πληρωμές που εμπίπτουν στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.
Ειδικότερα, το όριο αυξάνεται από 5.000 στις 20.000 ευρώ ημερησίως, ανά λογαριασμό, χωρίς να υπόκεινται στην έγκριση της επιτροπής.
Από 20.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ απαιτείται έγκριση από την επιτροπή, αφού υποβληθεί συνολική κατάσταση για όλες τις συναλλαγές ενώ για ποσό 300.000 και άνω απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για κάθε συναλλαγή προς την αρμόδια επιτροπή.
Τέλος, αυξάνεται το ποσό που μπορεί να μεταφέρει φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι, από 1.000 σε 2.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/638876

No comments: