26.5.10

Κέρδη 21 εκατ. για την Εθνική Τράπεζα στο Q1

Σε €21 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το α’ 3μηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη φορολογική εισφορά για τα κέρδη του 2009 αλλά και η αναδρομική για το 2009 έκτακτη φορολόγηση εσόδων από ομόλογα επιβάρυναν τα αποτελέσματα του α’ 3μήνου με €93 εκατ. πρόσθετους φόρους διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος των φόρων του 3μήνου σε €112 εκατ.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας θα ανέλθουν στα 80 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, καταγράφοντας πτώση 75%.

---Δήλωση Απ. Ταμβακάκη

"Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενός εξαιρετικά δύσκολου έτους για την οικονομία και το πιστωτικό σύστημα της χώρας, επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζει να αναπτύσσεται συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης και υπέρβασης της κρίσης.

Ο μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής οικονομίας που τέθηκε σε εφαρμογή με τη συνεργασία των ευρωπαίων εταίρων μας και του ΔΝΤ, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση. Η πιστή και επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης θα οδηγήσει σταδιακά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, επαναφέροντας την Ελληνική οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, θα φανούν στους προσεχείς μήνες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της γενικευμένης αβεβαιότητας η Εθνική διατηρεί την κεφαλαιακή βάση (Tier I:11.1%) σε επίπεδα που την κατατάσσουν ανάμεσα στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η ρευστότητά της συνεχίζει να ενισχύεται με την δημιουργία περαιτέρω αποθεμάτων από διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού της.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών κερδών και των εκτάκτων φόρων, παραμένει ισχυρή και υποστηρίζεται περαιτέρω από την συνεισφορά των αυξημένων κερδών σε Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη που ανήλθαν σε €154 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του έτους.

Η πρόκληση για το υπόλοιπο του έτους εστιάζεται στη διαχείριση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα, με σταθερή προσήλωση στην υποστήριξη των υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Το ίδιο σημαντική είναι και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους που θα πρέπει να προσαρμοστεί στην τρέχουσα συγκυρία.

Οι πιέσεις που δέχεται η κερδοφορία του Ομίλου στην Ελλάδα εξομαλύνονται από τη διασπορά των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών της τελευταίας δεκαετίας".

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/585484/Article.aspx

Στα 21 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Εθνικής τράπεζας στο α΄ τρίμηνο σε σχέση με τα 317 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2009 καταγράφοντας πτώση 93% και αποτελώντας αρνητική έκπληξη για την αγορά.
Οι ζημίες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 133 εκατ ευρώ ενώ από την Τουρκία και της Finansbank κέρδη 122 εκατ ευρώ.
Τα ισχνότατα κέρδη στο α΄ τρίμηνο αποδίδονται πέραν των ζημιών από την Ελλάδα, στους έκτακτους φόρους 93 εκατ ευρώ και στην ζημία από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους 154 εκατ ευρώ.

bankingnews

Κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα κατά το α΄ τρίμηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Η έκτακτη φορολογική εισφορά για τα κέρδη του 2009 αλλά και η αναδρομική για το 2009 έκτακτη φορολόγηση εσόδων από ομόλογα επιβάρυναν τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου με 93 εκατ. ευρώ πρόσθετους φόρους διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος των φόρων του 3μήνου σε 112 εκατ. ευρώ.

Τα προ προβλέψεων και φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 465 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 30% έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2009, σημαντικά, ωστόσο, αυξημένα έναντι του προηγουμένου τριμήνου (+74%).

Η διατήρηση της κερδοφορίας από τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και η γεωγραφική διασπορά των πηγών εσόδων του Ομίλου, καταδεικνύουν τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα:

έσοδα του Ομίλου από τραπεζικές εργασίες, εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων, σημείωσαν οριακή αύξηση 1% κυρίως λόγω της διατήρησης του επιτοκιακού αποτελέσματος στο επίπεδο του προηγουμένου 3μήνου (+10% σε σχέση με το α’3μηνο του 2009).

Το επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 4%, παρά τις έντονες πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του προηγουμένου έτους αλλά μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με το μέσο όρο του 2009, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι τα τελευταία 3μηνα τα λειτουργικά έξοδα βρίσκονται σε σταθερή πορεία περιστολής.

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη της Finansbank στο α’ τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 122 εκατ. ευρώ (TRY254 εκατ.) αυξημένα κατά 18% έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2009 και 32% έναντι του προηγουμένου 3μήνου. Όπως σημειώνει η ΕΤΕ, οι επιδόσεις αυτές είναι υψηλότερες όλων των προηγουμένων τριμήνων και αποδεικνύουν ότι η Finansbank όχι μόνο ξεπέρασε την κρίση στη γειτονική χώρα αλώβητη, αλλά βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 32 εκατ. ευρώ, επαναφέροντας την κερδοφορία τους στο επίπεδο του α’ τριμήνου του 2009, παρά τις αυξημένες προβλέψεις που ανήλθαν σε 49 εκατ. ευρώ (+69% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2009). Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώνονται σε 84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=6&artid=84152
_________________________

;)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται σε δύο ώρες διαδήλωση διαμαρτυρίας των μετόχων για τα χαμηλά κέρδη της τράπεζας, με πρωτοβουλία εκκλησιαστικών κύκλων.

No comments: