28.5.10

Κάν΄ το όπως ο Ρούζβελτ

Το 1933, σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης και απόλυτης απειλής για τη συνοχή της αμερικανικής κοινωνίας, ο τότε πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ, σε έναν από τους ιστορικούς αποφασιστικούς λόγους του, είχε τονίσει με έμφαση: «Αναλαμβάνω με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μου να ηγηθώ του στρατεύματος του αμερικανικού λαού σε έναν ανηλεή πόλεμο απέναντι στα προβλήματα και στις ανάγκες της χώρας».

No comments: