27.5.10

Ταμείο τραπεζικής σταθερότητας

Αποστολή του η διάσωση τραπεζών, που καλούνται και να το χρηματοδοτήσουν, τόνισε ο κ. Μπαρνιέ

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξελλες Κωστα Kαρκαγιαννη

Την υποχρεωτική δημιουργία Ταμείων Εξυγίανσης Τραπεζών στα οποία θα συνεισφέρουν αποκλειστικά οι τράπεζες, ώστε μελλοντικά τις τραπεζικές κρίσεις να τις πληρώνουν οι ίδιες και όχι οι πολίτες, πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αρμόδιος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Χρηματοπιστωτικές Υποθέσεις, Μισέλ Μπαρνιέ, παρουσίασε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι στόχος είναι να προλαμβάνονται τραπεζικές κρίσεις και όχι να διασώζονται τράπεζες.

Η πρόταση της Κομισιόν

Η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία 27 κρατικών Ταμείων Εξυγίανσης Τραπεζών, τα οποία θα συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των οποίων οι πόροι θα χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούνται οι δαπάνες εξυγίανσης τραπεζών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Θα είναι Ταμεία πρόληψης και όχι διάσωσης τραπεζών», τόνισε ο κ. Μπαρνιέ και είπε ότι η πρόταση βασίζεται σε δύο άξονες: Πρώτον, ότι η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από τη θεραπεία και, δεύτερον, ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τα λάθη διαχείρισης κάποιων τραπεζών.

«Πρέπει να ζητήσουμε από τις τράπεζες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση ενός Ταμείου, που θα έχει αποστολή τη διαχείριση της χρεοκοπίας των τραπεζών, την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον περιορισμό των επιπτώσεων, αλλά το οποίο δεν θα είναι ταμείο εγγύησης», είπε χθες ο Γάλλος επίτροπος. Το μέτρο εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που προωθούνται από την Κομισιόν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να επιβλέπεται στενότερα ο χρηματοπιστωτικός τομέας, να εντοπίζονται οι κίνδυνοι νωρίτερα και να προλαμβάνονται κρίσεις. Αλλωστε, ο κ. Μπαρνιέ τόνισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Ταμείο είναι να ενισχυθούν ουσιαστικά οι μηχανισμοί επιτήρησης και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Η «ενδιάμεση τράπεζα»

Στην ουσία, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα 27 Ταμεία θα πρέπει να χρηματοδοτούν μέτρα όπως η δημιουργία «ενδιάμεσων τραπεζών», η πλήρης ή μερική μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ο διαχωρισμός μεταξύ «καθαρών» και «τοξικών» περιουσιακών στοιχείων και ανάμεσα σε «καλές» και «κακές» τράπεζες. Παράλληλα, η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι οι πρώτοι που θα υποστούν τις συνέπειες μελλοντικής χρεοκοπίας τράπεζας θα είναι οι μέτοχοι και οι ανασφάλιστοι πιστωτές.

Τέλος μπόνους - μερίσματα

Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, στο μέλλον ενδεχομένως να απαγορεύεται σε τράπεζα που έχει κριθεί πως είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει με πτώχευση να δίνει μερίσματα στους μετόχους και μπόνους στα στελέχη της. Το ποιο θα είναι το εύρος κάθε εθνικού ταμείου και πώς θα καθορίζεται η ειδική εισφορά κάθε τράπεζας, προς το παρόν παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, ο κ. Μπαρνιέ είπε ότι δεν θα τιμωρούνται όσες τράπεζες αποφεύγουν τον κίνδυνο, υποδεικνύοντας ότι το ύψος του τέλους που θα πληρώνει κάθε τράπεζα θα υπολογίζεται βάσει της επενδυτικής συμπεριφοράς της και του κινδύνου που αναλαμβάνει. Επίσης, τα εθνικά ταμεία θα είναι ξεχωριστά από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ στόχος είναι τόσο η βάση υπολογισμού για το τέλος όσο και ο τρόπος υπολογισμού να είναι κατά το δυνατόν κοινός για τα κράτη–μέλη.

Η πρόταση της Επιτροπής θα παρουσιαστεί στο συμβούλιο κορυφής της 17ης Ιουνίου και, δέκα ημέρες αργότερα, στη σύνοδο των ηγετών του G20, με πρόθεση να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία. Λεπτομερείς προτάσεις η Κομισιόν σκοπεύει να παρουσιάσει τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ ελπίζει να «περάσει» τη σχετική οδηγία μέχρι το τέλος του έτους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_27/05/2010_402294

No comments: