31.5.10

Μισθολόγιο παραγωγικότητας

Εντός του 2011 θα λειτουργήσει στην πλήρη εφαρμογή του το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, που θα διαμορφώσει τις αμοιβές με βάση την παραγωγικότητα, με έντονους τους φόβους των εργαζομένων στο Δημόσιο, ότι θα επιφέρει νέο γύρο περικοπών των αμοιβών τους.

Αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες μισθών και συντάξεων του Δημοσίου θα κοινοποιεί από τον Ιούνιο και κάθε μήνα, στην τρόικα (Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από το μνημόνιο, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του νέου μισθολογίου, αλλά και της συγκρότησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Η δημιουργία του πλαισίου ελέγχου των μισθολογικών δαπανών θα γίνει με συγκεκριμένα και αυστηρά χρονοδιαγράμματα που προβλέπει το μνημόνιο, από το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει την… πολυτέλεια παρέκκλισης.

Το ενδιαφέρον της τρόικας για το μισθολογικό κόστος πηγάζει από το γεγονός ότι οι μισθολογικές και οι συνταξιοδοτικές δαπάνες ξεπερνούν το 45% των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού, και μάλιστα στην τελευταία δεκαετία υπερδιπλασιάστηκαν.

Η αρχή θα γίνει από τον επόμενο μήνα, στο τέλος του οποίου η τρόικα θα λάβει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στοιχεία για τη μισθοδοσία του ολόκληρου του δημόσιου τομέα, με λειτουργική κατηγοριοποίηση σε ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα, που καταβάλλονται σε δημοσίους υπαλλήλους ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα.

Επίσης το ΓΛΚ θα υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων, συνολικά και κατά υπουργείο και δημόσιο φορέα, θα υπολογίσει το μέσο μισθό σε επίπεδο συνολικών αποδοχών, δηλαδή συνολικά βασικός μισθός, παροχές και επιδόματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν είχε διαθέσιμα το υπουργείο Οικονομικών και έπρεπε κατόπιν πιέσεων της Κομισιόν και του ΔΝΤ να τα συγκεντρώσει.

Επίσης πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί Οικονομικών (και στο παρελθόν) δήλωναν ευθαρσώς ότι δεν ξέρουμε πόσους υπαλλήλους απασχολεί το Δημόσιο και ποτέ δεν ανέθεσαν σε μια υπηρεσία ή μια ομάδα εργασίας την καταγραφή τους!

Η καταγραφή θα γίνει τώρα, αφού με υπουργική απόφαση θα γίνει απογραφή του προσωπικού στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. Το προσωπικό που απογράφεται θα λαμβάνει τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής που θα συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μετά την ημερομηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς το προσωπικό του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Επίσης μπορεί να εντάσσεται στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και το πάσης φύσεως προσωπικό των ΟΤΑ.

Οι αλλαγές

Το μνημόνιο είναι σαφές ως προς τη μορφή που θα λάβουν οι αλλαγές στο μισθολογικό τομέα του Δημοσίου. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο ξεκινούν οι διαδικασίες «για την απλοποίηση του συστήματος πληρωμών ώστε να καλύπτει τόσο το βασικό μισθό όσο και όλα τα επιδόματα που αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και την εξασφάλιση ότι το νέο αυτό σύστημα λαμβάνει υπόψη την παραγωγικότητά τους και τα καθήκοντα».

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, θα ολοκληρωθεί η ίδρυση μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, πλήρως λειτουργικής, με στόχο να συγκεντρωθούν σε μία αρχή οι πληρωμές των μισθών προς τους δημοσίους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Σε ό,τι αφορά το νέο μισθολόγιο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με την ολοκλήρωσή του θα ενσωματωθούν όλα τα επιδόματα στο βασικό μισθό, αλλά και θα εξισωθούν οι αμοιβές μεταξύ των υπαλλήλων όλων των υπουργείων των ίδιων κατηγοριών.

Ταυτόχρονα όμως, το μνημόνιο προβλέπει και την καταβολή αποδοχών με βάση την παραγωγικότητα, αλλά χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί πώς θα μετράται η παραγωγικότητα. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για προσδιορισμό αμοιβών ανάλογα με τη θέση απασχόλησης και ανάλογα με την ειδικότητα, αλλά κινδυνεύει το νέο σύστημα να ξεφύγει από το νόημα του «ενιαίου μισθολογίου».

Πόσο κοστίζουν τα επιδόματα

Σημειώνεται ότι από τα δεκάδες επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα (ορισμένα μειωμένα κατά 20%), εκείνα με το υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος είναι:

* Οικογενειακή παροχή που κοστίζει 240 εκατ. ευρώ

* Κίνητρο απόδοσης που κοστίζει 389 εκατ. ευρώ.

* «Ειδικά επιδόματα» (ΔΕΤΕ ΔΙΒΕΤ κ.λπ.), που κοστίζουν 534 εκατ. ευρώ.

* Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης (εκπαιδευτικών), που κοστίζει 722 εκατ. ευρώ.

* Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής (νοσοκομειακοί), που κοστίζει 337 εκατ. ευρώ.

* Οι αποδοχές των δικαστικών ανέρχονται συνολικά (το 2010) σε 457 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι βασικοί μισθοί είναι μόλις 189 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από επιδόματα.

* Οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ κοστίζουν, το 2010, 819 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 484 εκατ. ευρώ αφορούν βασικούς μισθούς και το υπόλοιπο ποσό αφορά σε επιδόματα.

* Οι αποδοχές των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, φτάνουν σε 4,40 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 2,24 δισ. ευρώ, είναι οι βασικοί μισθοί και τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από επιδόματα.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1823342

No comments: