28.5.10

Τράπεζα Πειραιώς: Πτώση 87% στα κέρδη α' τριμήνου

Στα €7 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 87% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας των αυξημένων προβλέψεων που ανήλθαν σε €134 εκατ. λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος.

Τα κέρδη προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €161 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 18%. Η αύξηση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές συνέβαλε ώστε τα καθαρά έσοδα να διατηρηθούν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο σε ετήσια βάση στα €345 εκατ. Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του πρώτου τριμήνου 2010 ανήλθαν σε €142 εκατ., μειωμένα κατά 5% ετησίως λόγω των χρηματοοικονομικών.

Τα έξοδα σημείωσαν ελαφρά άνοδο 3% ετησίως, που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εξόδων προώθησης τραπεζικών προϊόντων. Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι τα συνολικά έξοδα θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του προηγούμενου έτους.

Η άνοδος των καθαρών έντοκων εσόδων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του πρώτου τριμήνου στο 2,7% από 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2009, καθώς συνεχίστηκε η βελτίωση της αποδοτικότητας στοιχείων του ενεργητικού. Ωστόσο, εντάθηκε η αρνητική επίδραση από το αυξημένο κόστος προθεσμιακών καταθέσεων.

«Στην Ελλάδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας και η ανάδειξη ενός αξιόπιστου σχεδίου ανάπτυξης είναι οι αναγκαίες επιλογές για την προσεχή περίοδο», δήλωσε ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, εκτιμώντας ότι οι στόχοι του νέου οικονομικού προγράμματος, όπως συμφωνήθηκαν με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ είναι επιτεύξιμοι.

«Αξιοποιώντας τη συγκυρία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας Πειραιώς στο green banking και το e-banking, τόσο σε τεχνογνωσία όσο και σε υποδομές, εστιάζουμε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στους δύο αυτούς αναπτυσσόμενους τομείς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς [BOPr.AT] Σχετικά άρθρα σημειώνει ότι οι καταθέσεις στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν σε €30,1 δισ., μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις», χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται», βελτιώθηκε στο 107% από 112% ένα χρόνο πριν.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 5% σε €24,9 δισ, ενώ στο εξωτερικό οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση 8% ετησίως και ανήλθαν σε €5,2 δισ.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1822569

No comments: