17.8.07

Τι σου κάνει ένα επιτόκιο...

Fed: Αιφνιδιαστική μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου σε 5,75%
(federal discount rates)
Με στόχο την προώθηση στις χρηματοοικονομικές αγορές, επιτροπή της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ ενέκρινε προσωρινές αλλαγές στη βασική πιστωτική θυρίδα προεξοφλήσεων. Ειδικότερα, η επιτροπή ενέκρινε την μείωση κατά 50 μονάδες βάσης στο βασικό πιστωτικό επιτόκιο στο 5,75%, ούτως ώστε να περιορίσει κατά 50 μονάδες βάσης το περιθώριο μεταξύ του βασικού πιστωτικού επιτοκίου και του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων που έχει θέσει η νομισματική επιτροπή της ομοσπονδιακής τράπεζας

Δείγμα του τι περιμένουν όλοι για να ..συνεχιστεί η φούσκα...

1 comment:

Anonymous said...

Όποιος προλάβει αγοράζει.Πάμε για τρελό bull.