27.3.13

ΚΕΠΕ: Αρνητική η μεσοπρόθεσμη τάση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ μέχρι και το 2015

Αρνητική εκτιμάται η μεσοπρόθεσμη τάση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ για το χρονικό διάστημα 2011-2015 σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Η ανάλυση του ΚΕΠΕ στηρίζεται στην ταυτότητα του ΑΕΠ, η οποία αποσυνθέτει το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, στο ποσοστό απασχόλησης, στο ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και στον πληθυσμό.
Η τελική εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας διαμορφώνεται στο 0,22% ενώ η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο διαμορφώνεται στο 0,11%. Η τάση του ποσοστού απασχόλησης εκτιμάται στο -2,21%, του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό στο 0,57% και του πληθυσμού στο 0,03%. Έτσι η εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο -1,28%, ως άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε μελέτη του Δρ. Σ. Παπαϊωάννου, με τίτλο: «Οικονομική Μεγέθυνση στην Ελλάδα: Τάσεις και Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές» η εκτίμηση του -1,28% ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης υπονοεί ότι αυτή θα είναι η μεσοπρόθεσμη δυναμική του παραγόμενου προϊόντος εφόσον οι υποκείμενοι παράγοντες που το καθορίζουν, δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας, οι ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, το ποσοστό απασχόλησης κ.ο.κ., θα συνεχίσουν στο μέλλον να μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_27/03/2013_490153

____________________________________________

πολύ ωραία θα είναι τα επόμενα 3-4 χρόνια2 comments:

Vasilisg said...

Κινεζοποίηση όλου του ευρωπαικού Νότου, έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων, μείωση περιουσίας κατοίκων, υπερφορολόγηση, ύφεση έτσι ώστε να ελέγχονται από τον πλούσιο Βορρά ο οποίος θέλει επί πινακίου φακής να αγοράσει τα πάντα.

geokalp said...


αργοπορημένη καλησπέρα

πίσω στο 1950