25.3.13

ΕΚΤ:Στα 205 δισ. το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων

Το μέγεθος του προγράμματος επαναγορά ομολόγων της ΕΚΤ παρέμεινε στα 205,5 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα καθώς δεν έληξε κανένα ομόλογο, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Η ΕΚΤ τερμάτισε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων (SΜP) τον Σεπτέμβριο για να το αντικαταστήσει με ένα νέο το OMT.

Όμως επειδή η ΕΚΤ όπως ανακοίνωσε, θα κρατά τα ομόλογα που εξαγοράζει υπό το SMP έως ότου λήξουν, θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να παύσει να υφίσταται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο, η ΕΚΤ για πρώτη φορά ενημέρωσε για τα ομόλογα που κατέχει το SMP, τα οποία αποτελούνται από ιταλικά ομόλογα της τάξεως των 99 δισ. ευρώ, από ισπανικά ομόλογα 44 δισ., από ελληνικά 31 δισ., από πορτογαλικά 22 δισ. και από ιρλανδικά κατά 14 δισ.
Αν στο τέλος καταλήξει να χρησιμοποιεί τον ΟΜΤ, η ΕΚΤ ελπίζει ότι θα είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση του κόστους δανεισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης που το ζητήσουν καθώς αυτές πρώτα θα πρέπει να συναινέσουν σε ένα πρόγραμμα διάσωσης για να λάβουν βοήθεια.

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/765929/ArticleNewsWorld.aspx

No comments: