16.3.13

ΔΝΤ: Η Ευρώπη παραμένει «ευάλωτη» στο χρηματοοικονομικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει «ευάλωτη» και οφείλει να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλει για να σταθεροποιήσει το χρηματοοικονομικό της σύστημα αλλά και να θέσει σε εφαρμογή έναν ενιαίο μηχανισμό επιτήρησης των τραπεζών, εκτίμησε σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Όπως επισημαίνει το Ταμείο, έχουν γίνει πολλά για την αντιμετώπιση της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά παραμένουν αδυναμίες και απαιτούνται επαυξημένες προσπάθειες σε πολλούς τομείς.
Οι αδυναμίες αυτές, σημειώνεται, επιδεινώνονται από την ισχυρή συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα και από την αβεβαιότητα στο πολιτικό και το ρυθμιστικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, προτεραιότητα για τους 27 είναι να τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία εναρμόνισης των μηχανισμών εποπτείας των τραπεζών στα κράτη - μέλη της ΕΕ μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών και της προώθησης της τραπεζικής ένωσης.
Η τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη, στην οποία όμως θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2014.
Το ΔΝΤ αναφέρει ακόμη πως η κρίση έχει δείξει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ακόμα κι αν λαμβάνονται με τις καλύτερες προθέσεις, έχουν επιπλοκές για το σύνολο της ΕΕ και είναι απαραίτητο ένα ενιαίο πλαίσιο χειρισμού κρίσεων.
Παράλληλα ζητεί από τις τράπεζες να ενισχύσουν τις δικές τους θέσεις, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαιά τους ενώ εκφράζει επιφυλάξεις για τον διαχωρισμό επενδυτικών και λοιπών τραπεζικών δραστηριοτήτων, αφού θεωρεί ότι δεν αποτελεί «πανάκεια».
Στην έκθεσή του το ΔΝΤ καλεί τις εθνικές ελεγκτικές αρχές και τον μελλοντικό ευρωπαϊκό φορέα εποπτείας των τραπεζών να προβαίνουν σε «επιλεκτικούς ελέγχους» στα στοιχεία ενεργητικού ορισμένων τραπεζών.
Η λειτουργία του ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα θεωρείται κρίσιμη από το ΔΝΤ ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, να αποσοβηθεί η επανάληψη μιας μεγάλης διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και διαρραγεί η σύνδεση της κρίσης του τραπεζικού τομέα με την κρίση του χρέος.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/627797

No comments: