24.3.13

Η Λαϊκή έλαβε εν κρυπτώ πρόσθετο ELA που φθάνει τα 11,5 δισ

Τι πραγματικά συμβαίνει με τις κυπριακές τράπεζες;
Πολλές πληροφορίες, σύγχυση για το τι συμβαίνει, πολλές παράμετροι αλλά τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε κατάρρευση.
Το βασικό πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι το πολιτικό σύστημα της Κύπρου προσπαθεί να διασώσει με οποιοδήποτε κόστος την τράπεζα Κύπρου.

Το ΔΝΤ ζήτησε η τράπεζα Κύπρου να σπάσει σε good και bad bank με το βασικό αιτιολογικό ότι η οι κεφαλαιακές ανάγκες όπως προέκυψαν από την Pimco ήταν μεγαλύτερες από ότι στην Λαϊκή.
Στην τράπεζα Κύπρου απαιτούνται 3,95 δις και στην Λαϊκή 3,8 δισ αν και η οικονομική κατάσταση λόγω των τελευταίων εξελίξεων έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και μπορεί οι κεφαλαιακές ανάγκες να έχουν σημαντικά αυξηθεί.
Η κυβέρνηση της Κύπρου αντιδρά στην διάσπαση της τράπεζας Κύπρου αλλά διαφωνεί και με το σχέδιο εφόσον συγχωνευθούν Κύπρου και good Λαϊκή το νέο σχήμα να επωμιστεί την πλειονότητα του ELA.
Σύμφωνα με πηγές η Λαϊκή έλαβε πρόσθετο ELA περίπου 2,5 δισ ευρώ εσχάτως και δεν διαθέτει 9 αλλά 11,5 δισ ευρώ.
Ταυτόχρονα άπαξ και πάγωσε προσωρινά ή μόνιμα θα διαφανεί προσεχώς η διαδικασία πώλησης των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα δεν είναι σαφές πόσο ELA θα χρειαστεί η νέα τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή.
Οι 2 τράπεζες μαζί έχουν συνολικά 14 δις ευρώ ELA ενώ αν πωλήσουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα θα υποχωρήσει περίπου στα 8 με 9 δις ευρώ.
Προφανώς είναι παραλογισμός να τίθεται θέμα για το ELA που αποτελεί ρευστότητα η οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει για να διασωθεί το σύστημα.
Ταυτόχρονα για να διασώσουν την τράπεζα Κύπρου έχουν προτείνει haircut 25% επί των καταθέσεων για ποσά άνω των 100 χιλιάδων ευρώ.
Ο στόχος είναι απλός τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν θα συμβάλλουν στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας αλλά δεν θα είναι επαρκεί τα κεφάλαια αυτά καθώς το νέο σχήμα που θα συγχωνευθεί Κύπρου με good Λαϊκή χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι σε αυτή την εξίσωση περιλαμβάνεται η πώληση των ελληνικών δραστηριοτήτων.
Όμως το haircut στις καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ στην Κύπρου που σημαίνει αν ένας επενδυτής έχει 200 χιλιάδες οι πρώτες 100 χιλιάδες ευρώ δεν θα υποστούν haircut αλλά οι υπόλοιπες 100 χιλιάδες θα υποστούν haircut 25 χιλιάδων ευρώ θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας bank run.
Η Κύπρος για να αποτρέψει την μαζική φυγή κυρίως ρωσικών κεφαλαίων που υπολογίζεται άμεσα σε 15 δις ευρώ σε σύνολο 22 δις ευρώ έχει θέσει περιορισμούς στην διακίνηση κεφαλαίων και η απόφαση αυτή είναι πιο δραματική ακόμη και από το καταστροφικό haircut.
Όταν κάποια στιγμή θα απελευθερωθούν εκ νέου καμία κατάθεση δεν θα μείνει στην Κύπρο.
Και ενώ συμβαίνουν αυτά η διαδικασία πώλησης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα στην τράπεζα Πειραιώς έχει παγώσει καθώς έχουν ανακύψει πολλά τεχνικής υφής ζητήματα.
Η άποψη μας ήταν ότι είναι λάθος η πώληση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα αλλά από την άλλη πρέπει να διασφαλιστούν τα 14,5δις ευρώ καταθέσεων.
Η Πειραιώς παρέχει ασφάλεια ως ελληνική συστημική τράπεζα, ενώ αν παραμείνει ως έχει η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να τιναχθεί στον αέρα το banking λόγω του bank run.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά είναι ασαφές ποια τμήματα των στοιχείων ενεργητικού θα καταλήξουν στην good bank της Λαϊκής.
Κάποια στιγμή διέρρευσε ότι στην bad bank θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι θυγατρικές στο εξωτερικό.
Η Μάλτα π.χ. είναι μια πολύ καλή τράπεζα που θέλει να την εξαγοράσει η HSBC.
Γιατί να καταλήξει σε bad bank;
Γιατί να αυξηθεί το bad χαρτοφυλάκιο όταν στόχος της good είναι να διατηρήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων γιατί προφανώς στόχος είναι να αποζημιωθούν με όσο το δυνατό λιγότερα καταθέτες και άλλοι ζημιωθέντες από την Λαϊκή;

Το συμπέρασμα

Η απόφαση του haircut άνοιξε κερκόπορτες.
Η απόφαση να σπάσει σε good και bad bank την Λαϊκή ήταν λάθος γιατί η Τρόικα είναι προφανές ότι θα πιέσει να σπάσει σε good και bad bank και η Κύπρου.
Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου ορθά προσπαθεί να προστατέψει τις τράπεζες αλλά δυστυχώς έχει υιοθετήσει λάθος μέτρα που οδηγούν στο αδιέξοδο.
Αν δεν προσέξουν ούτε η Κύπρου θα αποφύγει το good και bad bank.
Οι μέτοχοι της Κύπρου και Λαϊκής θα χάσουν οριστικά; Τα χρήματα τους

Πέτρος Λεωτσάκος

No comments: