16.3.13

Καναδάς: Αύξηση καθαρών περιουσιακών στοιχείων και δανεισμού των νοικοκυριών

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανακοίνωσε σήμερα ότι τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των πολιτών της χώρας αυξήθηκαν σε 6,9 τρισεκατομμύρια δολάρια Καναδά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012, δηλαδή η αξία τους μεγεθύνθηκε κατά 1% από το τρίτο τρίμηνο του 2012.
Η Στατιστική Υπηρεσία απέδωσε την αύξηση αυτή στις υψηλότερες τιμές διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, ενώ το 29% της αύξησης αποδίδεται από την ίδια στις αποταμιεύσεις των πολιτών.
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2012, κυρίως χάρη στα κέρδη από την άνοδο της αξίας χρεογράφων και πόρων που διακρατούν ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Ο δανεισμός των νοικοκυριών —πιστωτικές κάρτες, διάφορα δάνεια, στεγαστικά δάνεια— έφτασε συνολικά τα 14,7 δισεκ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2012, με το μεγαλύτερο μέρος του (11 δισ. δολάρια Καναδά) να αναλύεται σε στεγαστικά δάνεια.
Ως το τέλος του τριμήνου, το χρέος σε στεγαστικά δάνεια έφτασε συνολικά το 1,1 τρισεκ. δολάρια, το χρέος σε καταναλωτικές κάρτες και δάνεια τα 477 δισεκ. δολάρια, ενώ το επίπεδο του χρέους αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση.
Ο λόγος χρέους πάντως παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το διάστημα αυτό. Ο λόγος του χρέους σε στεγαστικά δάνεια προς το διαθέσιμο εισόδημα έφτασε περίπου στο 165%.

http://www.capital.gr/News.asp?id=1752667

No comments: