14.3.14

ανάπτυξη = λεφτά στη τσέπη

Σε λίγες μέρες έχουμε 4 χρόνια από την 25η Μαρτίου 2010 όταν τέθηκαν οι βάσεις της εγχώριας λιτότητας (ο ..μόνιμος μηχανισμός στήριξης της ΕΕ) και είναι ευκαιρία για μερικές σκέψεις

Eurobank: Χρειάζονται πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγικότητας
...
5. Η αναπτυξιακή τροχεία της περιόδου 1995-2007 (1,42 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την τάση του 2%) προήλθε από την αύξηση της παραγωγικότητας (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 1,69%) και για πρώτη φορά σε ένα διάστημα 35 ετών ο συντελεστής της εργασίας είχε θετική συνεισφορά της τάξης του 0,54%.
6. Η απότομη πτώση της παραγωγικής δραστηριότητας κατά την διάρκεια των ετών 2007-2013 (6,27 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την τάση του 2%) οφείλεται στην μεγάλη πτώση της παραγωγικότητας (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -7,54%) και στην πτώση των κατά κεφαλήν ωρών εργασίας (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -3,05%).
...
Πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους προτείνει η ΓΣΕΕ
Χθες, κατά την παρουσίαση της 200 σελίδων μελέτης που αφορά τη θεσμοθέτηση εγγυημένης απασχόλησης με φορέα «το κράτος ως εργοδότη ύστατης καταφυγής», δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια πλήρως ποσοτικοποιημένη σε 8 εναλλακτικά σενάρια (με κατώτατο μισθό τα 586 ή τα 751 ευρώ) μελέτη που τεκμηριώνει γιατί είναι εφικτό και μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά χρήσιμο να αλλάξει η φορά στον τρόπο που σπαταλά το ΕΣΠΑ τα κονδύλια για τα προγράμματα απασχόλησης και να αναδιαρθρωθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο ακόμη κι αν σε ένα βαθμό συγκρατεί την αύξηση της ανεργίας (από 2% έως 5%). Το καθαρό κόστος από την εφαρμογή του προγράμματος απασχόλησης ορισμένου χρόνου για το λιγότερο 200.000 ανέργους και με ανώτατο τους 550.000 κυμαίνεται -σύμφωνα με τους υπολογισμούς- από 1,11 έως 3,93 δισ. ευρώ. Το σύνολο των θέσεων εργασίας μπορεί να ξεκινήσει από 257.000 και να φθάσει έως και τις 751.000. Τα δημοσιονομικά έσοδα υπολογίζονται από 1,62 έως 5,71 δισ. ευρώ.

Levy Economics Institute of Bard College - Στρατηγική Ανάλυση
Προοπτικές και εναλλακτικές πολιτικές για την ελληνική οικονομία
Δ. B. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Gennaro Zezza

Περίληψη
Στην παρούσα έκθεση, εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης στην ελληνική οικονομία μέσω του ειδικά διαμορφωμένου μακροοικονομικού υποδείγματος του Levy Institute (LIMG). Μετά την ανασκόπηση οικονομικών εξελίξεων για το 2013, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες προβλέψεις μας για κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, εξετάζουμε τον πιθανό αντίκτυπο τεσσάρων εναλλακτικών:
1. Εξωτερική βοήθεια μέσω της μεταβίβασης κεφαλαίων προς την Ελλάδα στα πρότυπα του Σχεδίου Μάρσαλ
2. Προσωρινή παύση καταβολής των τόκων για το δημόσιο χρέος και χρησιμοποίηση των πόρων για τόνωση της ζήτησης και της απασχόλησης
3. Εισαγωγή ενός παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα βασίζεται σε νέα κρατικά ομόλογα
4. Την υιοθέτηση ενός προγράμματος άμεσης απασχόλησης, στο πλαίσιο του θεσμού του «εργοδότη της έσχατης προσφυγής», που θα χρηματοδοτείται από το παράλληλο χρηματοδοτικό σύστημα.


Υποστηρίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα των διαφόρων σχεδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ελαστικότητα του ελληνικού εμπορίου ως προς τις τιμές. Καθώς η ανάλυσή μας δείχνει ότι αυτή η ελαστικότητα είναι χαμηλή, η επιλογή πολιτικής για ένα πρόγραμμα άμεσης απασχόλησης στο πλαίσιο του θεσμού του «εργοδότη της έσχατης προσφυγής» φαίνεται να προσφέρει την καλύτερη στρατηγική για οικονομική ανάκαμψη με άμεση βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων ενώ
περιορίζει τις επιπτώσεις στο εξωτερικό χρέος.


από τη μελέτη

Είναι κατάλληλη η συγκυρία για σκέψη και περίσκεψη διότι οι προοπτικές δείχνουν σταθεροποίηση καθώς η οικονομία δείχνει ότι είτε βρίσκεται προς το κατώτατο σημείο καμπής είτε το 2014 θα είναι έτος σε αναπτυξιακή τροχιά (έστω για ένα τρίμηνο), δείτε τις εκτιμήσεις.

Καθώς όμως η οικονομική κατάσταση σταθεροποιείται, τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται τέτοιος ρυθμός αύξησης ΑΕΠ (="λεφτά στη τσέπη") ώστε η ύφεση να αποτελεί μακρινή ανάμνηση, αντίθετα η ανάπτυξη θα συνοδεύεται από τη συνεχιζόμενη περιθωριοποίηση τμημάτων της κοινωνίας.

No comments: