7.1.13

Βασιλεία: 4ετής παράταση στους νέους κανόνες

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς χαρακτηρίζεται η απόφαση της επιτροπής της Βασιλείας για τις τράπεζες καθώς η διεθνής ρυθμιστική αρχή αποφάσισε να αναβάλει την επιβολή των αυστηρότερων κανόνων ρευστότητας μέχρι το 2019.

Η αρχική προθεσμία είχε τεθεί για τον Ιανουάριο του 2015. Μέχρι τότε οι τράπεζες θα έπρεπε να αυξήσουν σημαντικά τη ρευστότητά τους όπως και τοποθετήσεις σε εύκολα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις ώστε να πληρούν τον αποκαλούμενο «λόγο κάλυψης ρευστότητας» (liquidity coverage ratio). Οι περισσότερες τράπεζες είχαν διαμαρτυρηθεί ότι η προθεσμία αυτή ήταν ανέφικτη. Την Κυριακή, η Επιτροπή της Βασιλείας αποφάσισε να δώσει 4ετή παράταση και παράλληλα να διευρύνει την γκάμα των τοποθετήσεων που οι τράπεζες θα μπορούν να περιλαμβάνουν σε αυτή την κατηγορία ώστε να περιλαμβάνουν μετοχές, αλλά και εταιρικά ομόλογα με χαμηλότερες αξιολογήσεις. Η Επιτροπή της Βασιλείας ελπίζει ότι με αυτό τον τρόπο θα μπει ένα φρένο στη τάση για συρρίκνωση των ισολογισμών των τραπεζών. «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ρυθμιστικής αρχής, έχουμε πραγματικά ένα παγκόσμιο ελάχιστο όριο για τη ρευστότητα των τραπεζών» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μέρβιν Κινγκ και συμπλήρωσε: «Εξίσου σημαντικό είναι να εισάγουμε ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα που θα εξασφαλίσει ότι αυτό ο νέος κανόνας για τη ρευστότητα δεν θα πλήξει τη δυνατότητα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη»

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/749534/ArticleNewsWorld.aspx


Ηπιότεροι οι όροι στη Βασιλεία ΙΙΙ

Περισσότερος χρόνος, χαλαρότερα κριτήρια για τόνωση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
Χαλάρωση στα κριτήρια ρευστότητας της «Βασιλείας ΙΙΙ» αλλά και πίστωση χρόνου παραχωρήθηκε στις εμπορικές τράπεζες από τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS) που εποπτεύουν την επιτροπή της Βασιλείας, με στόχο να μην υπάρξουν πρόσθετα εμπόδια στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας και προεδρεύων του GHOS, Μέρβιν Κινγκ, είπε ότι η ομόφωνη απόφασή τους αντανακλά μια ρεαλιστική προσέγγιση. «Τα νέα κριτήρια ρευστότητας δεν θα παρεμποδίσουν το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη» δήλωσε ο κ. Κινγκ.
Οι τράπεζες υποχρεώνονται πλέον να καλύψουν μόνον το 60% του δείκτη ρευστότητας (liquidity coverage ratio, LCR) μέχρι το 2015. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα κεφάλαια θα πρέπει να συγκεντρωθούν σταδιακά μέχρι το 2019, μια παράταση τετραετίας από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Βασιλείας ΙΙΙ. Συν τοις άλλοις, το GHOS παραχώρησε το δικαίωμα στις τράπεζες να επιλέξουν από μια μεγαλύτερη λίστα τους τίτλους που θα συμπεριλάβουν στον δείκτη LCR.
Με βάση τη Βασιλεία ΙΙΙ, οι τράπεζες θα πρέπει να ενσωματώσουν άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους με υψηλή βαθμολογία στον δείκτη LCR ώστε να έχουν διαθεσιμότητα κεφαλαίων σε μια 30ήμερη κρίση ρευστότητας, όπως συνέβη στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Στα τέλη του 2011, η Επιτροπή της Βασιλείας, εξετάζοντας «δείγμα» 209 τραπεζών, διαπίστωσε ότι εμφανίζουν συνολικό έλλειμμα 1,8 τρισ. ευρώ προκειμένου να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του δείκτη LCR μέχρι το 2015. Ενας από τους λόγους που ώθησαν τους κεντρικούς τραπεζίτες να χαλαρώσουν τα κριτήρια του δείκτη LCR αποτέλεσε η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη που δεν είχε κλιμακωθεί μέχρι το 2010, όταν είχε ανακοινωθεί η Βασιλεία ΙΙΙ.
Οι εμπορικές τράπεζες παροτρύνουν εδώ και καιρό τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τα κριτήρια για τον δείκτη LCR. Είναι η πρώτη φορά που επιβάλλονται διεθνή κριτήρια για τη ρευστότητα των τραπεζών. Στην κρίση του 2008, οι τράπεζες ήταν ανοχύρωτες να καλύψουν μαζικές απώλειες από μια τεράστια συσσώρευση επισφαλών δανείων και τοξικών επενδυτικών τίτλων.
Σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, η οποία αντικατέστησε προ τριετίας τη Βασιλεία ΙΙ με αυστηρότερους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η σύνθεση του δείκτη LCR απαρτίζεται από δύο κλίμακες. Στην πρώτη κλίμακα περιλαμβάνονται άμεσα ρευστοποιήσιμοι τίτλοι υψηλής βαθμολογίας όπως είναι τα κρατικά ομόλογα ισχυρών οικονομιών ή ομόλογα θεσμικών οργάνων. Στην κλίμακα 2, η οποία αντικατοπτρίζει το 40% της σύνθεσης του δείκτη, περιλαμβάνονται τίτλοι όπως εταιρικά ομόλογα υψηλής βαθμολογίας. Με βάση την τελευταία απόφαση του GHOS θα περιλαμβάνονται τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, η βαθμολογία των οποίων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_08/01/2013_507010

________________________________________________

αυτή η παράταση δίνει μια καλή δυνατότητα δημιουργίας νέας φούσκας!

 

No comments: