12.1.13

Τρύπα 400 δισ. στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, επισημαίνεται στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι πιο αδύναμες κεφαλαιακά τράπεζες είναι οι ελληνικές, γαλλικές, βελγικές, γερμανικές και ολλανδικές εάν απαιτηθεί από αυτές να έχουν δείκτη βασικών κεφαλαίων (Tier 1) στο 5% των μη σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων τους. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, ειδικότερα, προσδιορίζονται στο 7,76% του ΑΕΠ της χώρας, οι γαλλικές στο 7,44% και οι γερμανικές στο 5,55% εάν υποθέσει κανείς ότι πρέπει να έχουν δείκτη Tier 1 στο 5% του ενεργητικού τους. Οι τράπεζες της Ισπανίας, της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Συνολικά προκύπτει «τρύπα» 400 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,20% του συνολικού ΑΕΠ των «17».
Παρά τις ενέργειες που έχουν συντελεστεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης, η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης παραμένει αδύναμη, τονίζεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί αν δεν δοθούν ριζικές λύσεις στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση των εξασθενισμένων τραπεζών, ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τα υπερχρεωμένα κράτη–μέλη της περιφέρειας, αλλά και τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Πολλές τράπεζες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν δείκτη Tier 1 στο 5% του συνολικού, μη σταθμισμένου ενεργητικού τους, δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου.
Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της περιφέρειας – μπορεί να προκύψουν υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες σε μεγάλα κράτη–μέλη της Ευρωζώνης, σχολιάζει ο ΟΟΣΑ. Μέσα στην εβδομάδα, ο Ζαν–Κλοντ Γιουνκέρ, επικεφαλής του Eurogroup, είπε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει να καλύπτει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με επισφαλή δάνεια από το παρελθόν. Τόσο η Ισπανία όσο η Ιταλία έχουν τονίσει ότι η αναδρομική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να γίνει από τον ESM, όπως είχε συμφωνηθεί στη σύνοδο κορυφής το περασμένο Ιούλιο έπειτα από 13 ώρες έντονων διαβουλεύσεων.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_12/01/2013_507547

________________________________________

τόσο έχει λυθεί το θέμα των τραπεζών πανευρωπαϊκά

No comments: