6.1.13

Μικρό καλάθι για 52.000 καταθέτες εξωτερικού - Μόλις 250 υπέβαλαν νέες δηλώσεις

Ο πήχης είχε τεθεί ψηλά. Όταν εντοπίζεις ότι ένας στους δύο από τους 54.246 φορολογούμενους, οι οποίοι έβγαλαν την τελευταία τριετία στο εξωτερικό περισσότερα από 22 δισ. ευρώ, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει και αποφασίζεις ότι θα βάλεις φόρο 45% στα κεφάλαια που μετανάστευσαν χωρίς να έχουν φορολογηθεί, εύλογο είναι να προσδοκάς περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Δυστυχώς, τα πρώτα δεδομένα έρχονται να χαμηλώσουν τον πήχη, τουλάχιστον όσον αφορά την άμεση εισροή εσόδων στα ταμεία του Δημοσίου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αποστείλει συνολικά 25.500 επιστολές σε ισάριθμους φορολογούμενους οι οποίοι εντοπίστηκαν να μην μπορούν να δικαιολογήσουν σε πρώτη φάση καταθέσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.

Με τα ραβασάκια καλούνταν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και να πληρώσουν επί των εισοδημάτων που απέκρυψαν φόρο 45%. Μέχρι χθες, από τους 25.500 φορολογούμενους, λιγότεροι από 1.000 είχαν μπει στην ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η ΓΓΠΣ για να δηλώσουν πρόσθετα εισοδήματα και μόλις 250 είχαν υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις.

Οι προσδοκίες που αφορούσαν άμεση είσπραξη 2 δισ. ευρώ από τους παραπάνω φορολογούμενους προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται. Αντίθετα, από αρμόδιες πηγές εκτιμάται ότι τελικά οι περισσότεροι από τους 25.500 θα μπορέσουν να «δικαιολογήσουν» τις καταθέσεις τους χωρίς να απειληθούν με έξτρα φόρο.

Κι αυτό γιατί οι αποκλίσεις των 7 δισ. ευρώ προέκυψαν σε πρώτη ανάγνωση χωρίς να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κάποιες παράμετροι.

Η διασταύρωση των στοιχείων που είχαν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις αφορά την περίοδο από το 2004 και μετά, οπότε άρχισαν να τηρούνται ψηφιακά αρχεία. Νωρίτερα, οι δηλώσεις ήταν χειρόγραφες και στοιβάζονταν στις εφορίες. Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών είναι θεωρητικά τυφλό για το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο μαζικής διασταύρωσης στοιχείων. Άρα, αν κάποιος είχε συσσωρεύσει καταθέσεις πριν από το 2004, με εισοδήματα που στη συνέχεια δεν επαναλήφθηκαν, εύλογα μπήκε στη λίστα, αλλά προφανώς δεν είναι φοροφυγάς.

Ακόμα και μετά το 2004, όμως, ορισμένα εισοδήματα που φορολογούνταν αυτοτελώς, όπως για παράδειγμα τα μερίσματα, δεν αναγράφονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, μπορεί να προκύψουν και άλλες εξαιρέσεις από τη λίστα και τελικά πολλοί από τους 25.500 «φοροφυγάδες» να μην είναι και… τόσο φοροφυγάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα ειδοποιητήρια εστάλησαν στα τέλη Νοεμβρίου, δίνοντας προθεσμία 20 ημερών στους φορολογούμενους, με ευθείες φοροαπειλές σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης.

Με την «πρόσκληση», όπως τιτλοφορείται το ραβασάκι, οι συγκεκριμένοι αρχικά ενημερώνονται ότι πιάστηκαν στα πράσα. Στην πρώτη παράγραφο της επιστολής αναφέρεται πως «από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, και μετά από επεξεργασία των δηλώσεών σας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που έχετε μεταφέρει στο εξωτερικό από 1η-1-2009 έως 31-12-2011 είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα κεφάλαια , βάσει των δηλώσεών σας του οικονομικού έτους 2004 και επομένων» και το χρονικό περιθώριο... απολογίας που δίνεται στη δεύτερη παράγραφο είναι μάλλον περιορισμένο.

«Επειδή η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, σας καλούμε εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της παρούσας να ενημερώσετε την ειδική εφαρμογή που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση… της ΓΓΠΣ , ώστε να τεθούν στη διάθεσή μας τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα κεφάλαια των προηγουμένων ετών, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά την κείμενη νομοθεσία».

Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τη χρονιά όπου έβγαλαν τα κεφάλαια στο εξωτερικό. Στο ίδιο διάστημα των 20 ημερών, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία τους πλήρη φάκελο δικαιολογητικών με όλα τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το 2004, αλλά και στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή που να αποδεικνύουν ότι το όλο έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών.

Με απλά λόγια, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο 20 ημερών για να αποδείξουν -αν μπορούν- ότι οι αδικαιολόγητες διαφορές εμβασμάτων και δηλωθέντων εισοδημάτων είναι... δικαιολογημένες και προέρχονται από νόμιμα κεφάλαια, για τα οποία έχουν πληρωθεί φόροι.

Στην αντίθετη περίπτωση, η τελευταία παράγραφος της επιστολής δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: «Μη ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση αυτή θα έχει ως συνέπεια να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011…».
Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ορίζει τίποτα περισσότερο από τη δυνατότητα της ΓΓΠΣ να ράβει το κοστουμάκι των φόρων με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, εφόσον έχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της φορολογητέας ύλης.

Μέχρι σήμερα πάντως κοστουμάκια δεν ράβονται…

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749115/Article.aspx

____________________________________________

κλασσικό εγχώριο τρυκ: σειρά έχουν οι πολλοί χωρίς τα πολλά λεφτά

είναι αστείο οι δημοσιογράφοι να γράφουν ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα...
 

No comments: