8.1.13

Morgan Stanley: Βλέπει ύφεση 1% για το 2014 με OSI


Ένα "ήπιο" OSI σε συνδυασμό με την επαναγορά του ελληνικού χρέους, έδωσαν στους επίσημους πιστωτές τη δυνατότητα να εκταμιεύσουν κεφάλαια προς την Ελλάδα, αναφέρει η Morgan Stanley σε έκθεση της με τίτλο «Mission still Unaccomplished».
Η τράπεζα αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε ύφεση, αλλά σημειώνει ότι αν αρχίσει και πάλι η ροή πιστώσεων - εξαιτίας των κεφαλαίων του επίσημου τομέα και της μείωσης του κινδύνου εξόδου από το ευρώ – ενδέχεται να σταθεροποιηθεί σε κάποιο βαθμό.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η πίεση της λιτότητας θα αρχίσει να υποχωρεί και δεν αποκλείει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013. Με βάση τους υπολογισμούς της τράπεζας, το ελληνικό ΑΕΠ θα κλείσει με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης και το 2014. Συγκεκριμένα, το 2013 θα κλείσει με ύφεση 4,5%, ενώ το 2014 το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1%. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει για το 2014 θετικό ρυθμό ανάπτυξης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το βάρος του χρέους παραμένει αρκετά μεγάλο και αναμένει ένα πιο “ριζικό” ΟSI όταν το επιτρέψει το χρονοδιάγραμμα των εκλογών στην Ευρώπη.

Η Morgan Stanley υποστηρίζει ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε είχε σαν στόχο να μην επιβληθεί απευθείας κούρεμα του ελληνικού χρέους και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μείωση του χρέους. Επισημαίνει ωστόσο ότι παραμένει αμφίβολο κατά πόσον η λύση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα σε ένα βιώσιμο μονοπάτι και ότι θα επιβληθούν μειώσεις στο κεφάλαιο του ελληνικού χρέους, μόλις η χώρα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα.


Οι πολιτικοί κίνδυνοι
Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, η πολιτική και κοινωνική στήριξη προς την κυβέρνηση θα είναι κλειδί για την επιτυχία του σχεδίου και ένας από τους βασικούς κινδύνους, προειδοποιεί η Morgan Stanley.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η δημοσιονομική προσαρμογή έχει διανύσει μεγάλο μέρος του δρόμου, αλλά ένας μεγάλος κίνδυνος είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε φτάσει τα όρια αυτών των προκυκλικών μέτρων.

Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι εφαρμογής του προγράμματος είναι σημαντικοί. Αν η συμμαχία που στηρίζει την κυβέρνηση καταστεί ακόμα πιο εύθραυστη και προσβληθούν στο δικαστήριο ορισμένα από τα μέτρα του προγράμματος, σημειώνει η Morgan Stanley, θα διαταραχθούν οι ισορροπίες των επίσημων προβλέψεων.

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749940/Article.aspx


Μια πιο ριζοσπαστική μορφή ενός haircut στα ελληνικά ομόλογα που κατέχει ο δημόσιος τομέας, αναμένει η Morgan Stanley σε ανάλυση για της για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην οποία και περικλείει ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα.
Στην 40σέλιδη έκθεση της με τίτλο «Crisis Contained, Not Resolved» (η κρίση συνεχίζεται, δεν επιλύθηκε) που παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει σε βαθιά ύφεση, αν και το ποσοστό κινδύνου εξόδου από το ευρώ έχει μειωθεί. Οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ανακεφαλαιοποιούνται, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πληρώνονται σταδιακά, και είναι πιθανή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
Ωστόσο, το φορτίο του χρέους παραμένει πολύ υψηλό, και γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση της χώρας στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι έχουν όμως ορισμένες επιλογές για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Αυτές είναι:
- Η κατά 100 μονάδες βάσης μείωση των επιτοκίων για τα διμερή δάνεια
- Η επέκταση των λήξεων των δανείων του EFSF και των διμερών
δανείων κατά 15 έως 30 έτη, και η αναβολή των πληρωμών των τόκων για τα δάνεια του EFSF κατά 10 χρόνια.
- Η μείωση του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλεται από την Ελλάδα
για τα δάνεια του EFSF κατά 10 μ.β.
- Η δέσμευση να περάσει στο λογαριασμό της  Ελλάδας ένα ποσό που ισοδυναμεί με το κέρδος του χαρτοφυλακίου SMP της ΕΚΤ μέσω εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη εάν επιτύχουν μείωση του ελληνικού χρέους, καθώς η επιτυχία θα κριθεί και από την πορεία της οικονομίας.
Τα σενάρια για την ανάπτυξη, το βασικό, το αρνητικό και το θετικό της Morgan Stanley έχουν ως εξής:

Αρνητικό και θετικό σενάριο για την πορεία του ΑΕΠ

Βασικό Σενάριο Αρνητικό Σενάριο Θετικό Σενάριο

2012e 2013e 2014e  2013e 2014e 2013e 2014e
Πιθανότητα 60%
20%
20%

EΕ-15 -0.4 -0.2 1.0 -1.1 -0.2 0.6 1.6
Ευρωζώνη -0.5 -0.5 0.9 -1.4 -0.4 0.3 1.5
Αυστρία 0.6 0.8 1.5 -0.1 0.3 1.5 2.0
Βέλγιο -0.2 0.4 1.4 -0.6 0.2 1.4 2.1
Φινλανδία -0.2 0.2 1.4 -0.7 0.2 0.9 2.0
Γαλλία 0.1 -0.1 0.8 -0.7 -0.3 0.9 1.6
Γερμανία 0.8 0.3 1.3 -0.6 0.1 1.0 1.8
Ελλάδα -6.5 -4.5 -1.0 -6.9 -2.5 -2.8 0.0
Ιρλανδία 0.6 0.9 2.4 -1.0 1.2 1.6 3.0
Ιταλία -2.1 -1.2 0.5 -2.1 -0.7 -0.5 1.0
Ολλανδία -0.9 -0.6 1.0 -1.5 -0.3 0.1 1.5
Πορτογαλία -3.0 -2.0 0.3 -2.9 -1.0 -1.3 0.8
Ισπανία -1.5 -1.5 0.8 -2.4 -0.4 -0.8 1.3

Η ανάκαμψη εξαρτάται από την επιστροφή της ρευστότητας στην οικονομία. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τους τομείς δραστηριότητας θα πρέπει να ενισχυθεί. Σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ, τότε μέρος της πίστωσης μπορεί να ξεκινήσει τουλάχιστον ρέει και πάλι, αν μάλιστα το τραπεζικό σύστημα ανακεφαλαιοποιηθεί σωστά.  Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κάποια
επιστροφή των καταθέσεων (μέχρι στιγμής περιορισμένη), μαζί με την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου είναι οι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα.

bankingnews

No comments: