19.1.13

η αναδιοργάνωση του τομεά της δικαιοσύνης καθυστέρησε (ξανά) (ξανά) (ξανά)

Judicial reform measures have had to be postponed again.
These reforms continue to focus on reducing the case backlog; streamlining the Code of Civil Procedure; and publishing court data to strengthen court performance and accountability.
In the area of case backlogs, the authorities have reset the deadlines to be more in line with their capacity. In Greece, progress in tackling the backlog problem has been very limited due to judicial independence challenges (as the backlog problem lies in the court process itself) and the lack of political commitment.

έλλειψη πολιτικής βούλησης


No comments: