8.12.11

Πτώση 12,3% στη βιομηχανική παραγωγή Οκτωβρίου

Μείωση 12,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2011, έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.
Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 8,1%, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 1,0%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,9%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών και επίπλων.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 19,2%.
δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.


http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2104333

No comments: