7.12.11

Με 6 κριτήρια προτεραιότητας οι πληρωμές του κράτους

Με κριτήρια απόλυτης προτεραιότητας θα εκταμιεύεται το κάθε ευρώ των δαπανών του νέου προϋπολογισμού. Προτεραιότητα δίνεται στην καταβολή μισθών, συντάξεων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους και τη χρηματοδότηση δαπανών για κοινωνική προστασία.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος με εγκύκλιό του, ζητά από υπουργεία και φορείς του Δημοσίου πριν από οποιαδήποτε άλλη πληρωμή να έχουν εξοφλήσει κατά προτεραιότητα, έξι βασικές κατηγορίες πιστώσεων:

1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι πιστώσεις για αποδοχές, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να κατανεμηθούν σε όλους τους κωδικούς της μείζονος κατηγορίας αποδοχών «αποδοχές προσωπικού» προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους.
2. Η πληρωμή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πιστώσεις για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τρίτους ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η διάθεση των εν λόγω πιστώσεων θα οριστεί, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο με μεταγενέστερη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στο 100%. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αυτή τη φορά και σε αντίθεση με την αθέτηση των υπεσχημένων κατά το παρελθόν, δείχνει αποφασισμένο να τηρήσει τη δέσμευσή του μετά μάλιστα και τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας.
3. Η πληρωμή υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν δοθεί προεγκρίσεις τα προηγούμενα έτη και αφορούν μεταξύ άλλων δαπάνες για μισθώματα και πάσης φύσεως δαπάνες γενικής κυβέρνησης που έχουν γνωστοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκκρεμεί η τακτοποίησή τους.
4. Η χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ειδικά μάλιστα μετά το κενό που θα δημιουργηθεί από την εφαρμογή του PSI. Σημειώνεται ότι ο κ. Βενιζέλος έχει δεσμευτεί ότι η κρατική ενίσχυση προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά το κούρεμα των ομολόγων τους θα υπολογιστεί στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της περιουσίας τους που σήμερα ανέρχεται στα 27 δισ. ευρώ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις των ομολόγων των ταμείων στη δευτερογενή αγορά σήμερα είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που τελικά αποφασίστηκαν. Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού προκειμένου να μεταφερθούν τμήματα της δημόσιας περιουσίας στην περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.
5. Η πληρωμή δαπανών για κοινωνική προστασία, η οποία ενδεχομένως και κάποια μέτρα στήριξης των πλέον αδύνατων ομάδων που θα ληφθούν παράλληλα με την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου.
6. Η πληρωμή ανελαστικών δαπανών που απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=112780431

No comments: