6.12.11

Μπήκε στο άρθρο 99 η διαφημιστική Leo BurnettΣε καθεστώς δικαστικής προστασίας τίθεται πλέον και επισήμως η διαφημιστική εταιρία Leo Burnett- Publicis. Το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 983/26.10.2011 απόφασή του αποδέχθηκε την αίτηση της διαφημιστικής εταιρείας για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γι’ αυτό και οι εκπρόσωποι της εταιρίας δεν εμφανίστηκαν στα δικαστήρια στις 23 Νοεμβρίου οπότε και υπήρχε στα πινάκια προς συζήτηση σχετική αίτηση.

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας δεν εμφανίστηκαν και ματαιώθηκε η συζήτηση γιατί ήδη το δικαστήριο σε προηγούμενη δικάσιμο έκανε δεκτή την αίτηση για να τεθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της που είναι κατά βάση οι μεγάλοι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται πως "πρέπει να απαγορευτεί οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας" και "να απαγορευτεί η ατομική ή συλλογική αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της Leo Burnett, η κήρυξη της «σε κατάσταση πτωχεύσεως, η λήψη σε βάρος της ασφαλιστικών μέτρων και η έκδοση προσωρινή διαταγής» σε βάρος της μέχρι «την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, «που θα επικυρώνει ή μη τη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών».

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο μεσολαβητής που ορίστηκε από το δικαστήριο (Αντ. Πασπάτης, Σύμβουλός Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων) θα έρθει σε επαφή με τους πιστωτές -μόνο στους τηλεοπτικούς σταθμούς οφείλεται κατά πληροφορίες ποσό 20 εκατομμυρίων- για να γίνει διακανονισμός των χρεών και «κούρεμα».

Αν οι πιστωτές συμφωνήσουν τότε θα εκδοθεί θετική απόφαση υπαγωγής στο άρθρο 99 από το Πολυμελές Πρωτοδικείο που θα επανεξετάσει την υπόθεση. Αλλιώς η εταιρία θα οδηγηθεί σε πτώχευση αφού δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει τα χρέη της.http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1348417

No comments: