14.1.13

Νέα Δάνεια


Ένα εξωφρενικό σενάριο αποκατάστασης της ρευστότητας στην ελληνική αγορά.

Το ποσό των €50δισ. υπολογίστηκε προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ελληνικές τράπεζες ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή της βασική τους εργασία: να δίνουν δάνεια.

Αν από τα €50δισ. το 10%, δηλαδή €5δισ. πήγαινε σε μια νέα τράπεζα, η οποία δεν είχε ούτε δάνεια αλλά ούτε και καταθέσεις.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που ζητείται από τις τράπεζες κυμαίνεται από 8% έως 15%.
Δηλαδή, αυτή η νέα τράπεζα θα είχε δυνατότητα δανειοδότησης από €33.3δισ. έως €62.5δισ., χωρίς να υπολογίζεται εισροή καταθέσεων, η οποία θα αύξανε τις δυνατότητες χρηματόδοτησης.

Σε μια αγορά, όπως η ελληνική με €220-230δισ. δανείων, €30δισ. νέου δανεισμού θα ήταν μια πολύ μεγάλη ανάσα για όσους έχουν ακόμα δυνατότητες δανεισμού. Εάν μάλιστα, το ανώτατο ποσό δανείου ήταν €100,000 θα υπήρχε δυνατότητα 300,000 νέων δανείων.

Δεν θα λυνόταν ως δια μαγείας το πρόβλημα της ρευστότητας καθώς θα ήταν αδύνατον να δανειοδοτηθούν δεκάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Όμως, θα υπήρχε μια σίγουρη πηγή ρευστότητας σε μια αγορά που περιμένει μήνες να ξεκινήσουν να δίνουν δάνεια οι τράπεζες.

Άλλα πλεονεκτήματα δεν αναφέρονται, όπως πχ ο ανταγωνισμός...No comments: