19.6.11

Τι δεν λέει το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΕ

Παρ' ότι μέρος της αύξησης κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας θα χρησιμοποιηθεί για να εξαγοραστούν οι προνομιούχοι μετοχές που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο (ονομαστικής αξίας 675 εκατ. ευρώ), εντούτοις στο ενημερωτικό δελτίο δεν εμπεριέχεται η πληροφορία για την τύχη της υποχρέωσης που έχει η τράπεζα απέναντι στο Δημόσιο, αφού δεν πλήρωσε τη σταθερή απόδοση 10% επί των προνομιούχων μετοχών για τα έτη 2009, 2010 και 2011.
Η υποχρέωση αυτή ανέρχεται σε 95,67 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με έγγραφα της τράπεζας και πρέπει να πληρωθεί σωρευτικά όταν το επιτρέψει η κερδοφορία της τράπεζας. Συνεπώς, οι κάτοχοι κοινών μετοχών πρέπει να γνωρίζουν για τη δυνατότητα της τράπεζας να δώσει ή όχι μέρισμα, δεδομένου ότι η δυνατότητα της τράπεζας περιορίζεται εάν υπάρχουν σωρευτικές υποχρεώσεις προς τους κατόχους προνομιούχων μετοχών.

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19/06/2011&id=285587


Πώς εξανεμίστηκαν τα λεφτά των μετόχων της Αγροτικής

ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ, ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΟΤΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΟΛΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ και έντονα δυσαρεστημένοι οι μέτοχοι από τους χειρισμούς του ελληνικού Δημοσίου στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας.
Ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί ότι η Αγροτική «έκαψε» τα λεφτά των μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού Δημοσίου, που έχει το υψηλότερο ποσοστό, αλλά με τη διαφορά ότι το ελληνικό Δημόσιο φέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης του «καψίματος», ενώ ο απλός μέτοχος καμία.
Οι έντονες διαμαρτυρίες που δέχθηκε η εφημερίδα πηγάζουν από το ότι οι απλοί μέτοχοι αντιλαμβάνονται τώρα -λόγω της αύξησης κεφαλαίου μαμούθ 1,26 δισ. ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη- ότι όχι μόνο οι μετοχές τους δεν αξίζουν σχεδόν τίποτα αλλά και ότι ταυτόχρονα καλούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση και στην εξυγίανση της τράπεζας, πληρώνοντας πολλαπλάσια ποσά.
Η αύξηση κεφαλαίου έχει κι άλλες ιδιαιτερότητες, αφού: α) η διοίκηση δεν αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο σοβαρές πληροφορίες που αφορούν ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις της τράπεζας και β) δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκής μεταχείρισης στους αναδόχους, που ταυτόχρονα έχουν αναλάβει ένα πολύ μικρό μέρος της κάλυψης του νέου κεφαλαίου.
Οι αλλαγές
Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:
Ο κάτοχος 1.000 μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας είχε στις 30 Μαρτίου 2011 (ημέρα ανακοίνωσης της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ) περιουσιακό στοιχείο αξίας 740 ευρώ (1.000 μετοχές επί 0,74 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο).
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ίδιος μέτοχος είδε το περιουσιακό του στοιχείο να αποτιμάται μόνο 122 ευρώ. Επιπλέον βρέθηκε να αντιμετωπίζει το πρόσθετο βάρος να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, καταβάλλοντας 1.391 ευρώ.
Τα 122 ευρώ και το πρόσθετο βάρος προκύπτουν από:
**Το reverse split που προηγήθηκε. Εγινε με αναλογία 1 νέα μετοχή σε κάθε 10 παλιές. Αποτέλεσμα: ο κάτοχος των 1.000 μετοχών τις αντάλλαξε με 100 νέες. Ταυτόχρονα προσαρμόστηκε (άλλαξε) και η τιμή της μετοχής λόγω τόσο του reverse split όσο και της αύξησης κεφαλαίου. Λόγω αυτών των εξελίξεων, των ζημιών που εμφάνισε η τράπεζα και της συγκυρίας στο Χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής υποχώρησε. Ετσι η αξία των 100 μετοχών διαμορφώθηκε σε 112 ευρώ (100 μετοχές επί 1,12 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο στις 15/6/2011.
**Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αναλογία 13 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ σε κάθε μία παλιά μετοχή. Ετσι, ο κάτοχος των 100 μετοχών έχει δικαίωμα αγοράς 1.300 νέων μετοχών με τιμή 1,07 ευρώ η μία. Συνολικά 1.391 ευρώ. Αν δεν το κάνει, μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματά του. Θα εισπράξει όμως μόλις 10 ευρώ (η τιμή του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο στις 15 Ιουνίου 2011 ήταν 0,10 ευρώ το ένα).

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19/06/2011&id=285585

No comments: