30.11.11

Μέση μείωση 15% επικουρικών συντάξεων

Με νέες μειώσεις επικουρικών συντάξεων, που μεσοσταθμικά θα κινηθούν στο 15%, και ενοποίηση πέντε βασικών επικουρικών Ταμείων, η κυβέρνηση θα επεκτείνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στις αρχές του 2012, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος χρόνου μέχρι το 2060.
Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κουτρουμάνη, πέρα από τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις ταμείων με πολύ υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης θα υπερβούν και το 40%, περιλαμβάνεται η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων ΕΤΕΑΜ ΙΚΑ , ΤΕΑΔΥ (Δημοσίων Υπαλλήλων), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ), ΕΤΑΤ (Τραπεζοϋπαλλήλων) και ΤΕΑΙΤ (επικουρικό ιδιωτικού τομέα) σε ένα ενιαίο επικουρικό ταμείο μισθωτών.
Το νέο ταμείο υπολογίζεται ότι θα ασφαλίζει 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους και θα καλύπτει ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.
Οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις θα προέλθουν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης, το οποίο ωστόσο δεν θα «πέσει» κάτω από το 20% σε καμία περίπτωση.
Ο υπουργός Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνης, σε άτυπη ενημέρωση χθες ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν άμεσα για όλους σε κάθε Ταμείο χωρίς μεταβατικές διατάξεις αποφασίστηκαν επειδή τα επικουρικά Ταμεία αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τα οποία θα εκδηλωθούν σε διαφορετικούς χρόνους έως το 2025 λόγω μιας πολιτικής που εφαρμόστηκε με αλόγιστες παροχές πάνω από τις δυνατότητες που υπήρχαν.
Στις νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2012 θα μπορούν να ενταχθούν και επικουρικά Ταμεία σε εθελοντική βάση και να αποδεχθούν τον ενιαίο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Ωστόσο όποιο Ταμείο δεν ενταχθεί, θα αναλαμβάνει να καλύπτει με τις δικές του οικονομικές δυνάμεις τις παροχές χωρίς δικαίωμα στο μέλλον, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να ζητήσει εκ των υστέρων την ένταξή του.
Ο κ. Κουτρουμάνης επεσήμανε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και η σχέση ασφαλισμένων και συνταξιούχων έχει φτάσει σε 2,5 ασφαλισμένους προς ένα συνταξιούχο.
Αναλογιστικές μελέτες
Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για την αναστροφή της κατάστασης που διαμορφώνεται στον τομέα των επικουρικών συντάξεων. Το 2011 το έλλειμμα των επικουρικών Ταμείων έφθασε τα 850 εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση συνοπτικά στοιχεία, από τις αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και τις οποίες κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, προκύπτει ότι το συνολικό κόστος παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης ως προς το ΑΕΠ για το 2010 διαμορφώνεται σε 13,18%, ενώ σύμφωνα με τις προβολές-προβλέψεις το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 13,89%.
Ο υπουργός σχολίασε ότι αν δεν είχαν γίνει οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της τελευταίας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, το κόστος θα ήταν στο 16% περίπου το 2010 και θα έφτανε στο 24% μετά το 2053.
Ειδικότερα προκύπτουν τα εξής:
- Για την κύρια ασφάλιση, με τους φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ Δημόσιο, ΟΓΑ ΕΤΑΑ, Τράπεζες, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΠΔΕΗ, που καλύπτουν το 96% του κόστους παροχών κύριας σύνταξης, το συνολικό κόστος ως προς το ΑΕΠ για το 2010 διαμορφώνεται σε 10,86%, ενώ σύμφωνα με τις προβολές-προβλέψεις το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 10,74% περίπου.
Την εξέλιξη του δείκτη αυτού επηρεάζει κυρίως η πτώση του κόστους των συντάξεων του ΟΓΑ, αλλά και του Δημοσίου (μείωση εργαζομένων κατά 100.000 περίπου που μετακυλίονται στο ΙΚΑ και αυξάνουν το αντίστοιχο κόστος του), των τραπεζών, του ΤΑΠΟΤΕ και ΤΑΠΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα (δεν υπολογίζονται οι συνταξιούχοι εθελούσιων εξόδων).
Αν στο παραπάνω ποσοστό προστεθεί επιβάρυνση για το κόστος παροχών κύριας σύνταξης για το ΝΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 11,34% το 2010 και 11,28% το 2060.
Στο 5,07% του ΑΕΠ το έλλειμμα κύριας σύνταξης το 2060.
Ελλειμμα κύριας σύνταξης
Με βάση τους φορείς που μελετήθηκαν, το συνολικό έλλειμμα κύριας σύνταξης ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται για το 2010 σε 5,75% και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι 5,07%.
- Για την επικουρική ασφάλιση ολοκληρώθηκαν οι μελέτες με έτος βάση το 2010 για τους φορείς ΕΤΕΑΜ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΤ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΤΕ, ΤΑΠΔΕΗ, που καλύπτουν το 76% του κόστους παροχών επικουρικής σύνταξης.
Για τους φορείς αυτούς το κόστος παροχών για το 2010 ως προς το ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 1,47%, ενώ, σύμφωνα με τις προβολές- προβλέψεις, για το 2060 το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέλθει σε 1,98%.
Αν στα ποσοστά αυτά προστεθεί επιβάρυνση για το κόστος παροχών των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης, ο δείκτης διαμορφώνεται σε 1,84% το 2010 και 2,61% το 2060.
Για τους φορείς που μελετήθηκαν το συνολικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 0,32% για το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2060 θα διαμορφωθεί στο 0,88%.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2100043

___________________________________


τρομερή μεταρρύθμιση!
έπεσε πολύ σκέψη!!!

No comments: