28.11.11

Χωρίς κρατική εγγύηση και με -40% οι επικουρικές συντάξεις

Χωρίς την κρατική εγγύηση και με γνωστό μόνον το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, όχι όμως και αυτό των τελικών παροχών, θα δίνονται οι επικουρικές συντάξεις για όλους τους ασφαλισμένους από το νέο έτος και μετά. Αποτέλεσμα αυτού, αλλά και του νέου τρόπου υπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, είναι να μειωθούν οι παροχές έως και κατά 40%, από την αρχή του νέου έτους.  

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αναλογιστικών μελετών, το κυβερνητικό σχέδιο που στηρίζεται στις δεσμεύσεις προς την Τρόικα των δανειστών, από το πρώτο κιόλας Μνημόνιο, περιλαμβάνει τη μετατροπή του συστήματος της επικουρικής ασφάλισης σε σύστημα καθορισμένων παροχών.  Έτσι, από το 2012 και μετά, δεν θα δίνεται καμία υπόσχεση για την τελική συνταξιοδοτική παροχή. Το επίπεδο της σύνταξης θα εξαρτάται από την απόδοση της επιλεγείσας επενδυτικής στρατηγικής και από το επίπεδο των εισφορών. Συνεπώς, ο κάθε ασφαλισμένος θα αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο και εκ των πραγμάτων θα δέχεται τα αποτελέσματα των επιλογών του  ταμείου του, στο τελικό ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής. Το δημόσιο θα απέχει από οποιαδήποτε διαδικασία, αποσύροντας στην ουσία την εγγύησή του.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, διχοτομεί τις συντάξεις σε προ το 2001 και μετά. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ατομικών λογαριασμών πριν από το 2001. Οι εισφορές, από το έτος αυτό και μετά θα κεφαλαιοποιούνται, σε ατομικούς λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, για τις εισφορές μετά το 2001, θα δημιουργηθούν  ατομικοί λογαριασμοί, αντίστοιχοι με αυτούς που υπάρχουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί, θα κεφαλαιοποιούνται οι εισφορές, ώστε στο τέλος του εργασιακού βίου, είτε ως εφάπαξ είτε ως μηνιαία παροχή, να καταβάλλονται στον δικαιούχο. Το ύψος της παροχής δεν θα είναι γνωστό. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα υπάρχει ενημέρωση για το ύψος των κεφαλαιοποιημένων εισφορών, οι οποίες, θα μεταβάλλονται μόνον μετά από συμφωνία με τον ασφαλισμένο.

Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων για το μέρος των εισφορών προ του 2001, αυτές θα αντιστοιχούν στο 20% της κύριας σύνταξης, για τα συγκεκριμένα χρόνια ασφάλισης.

Ο υπολογισμός των συντάξεων για όλους τους ασφαλισμένους θα είναι ενιαίος, με ζητούμενο εάν οι αλλαγές για τους ήδη συνταξιούχους θα ισχύσουν άμεσα ή σταδιακά.

Οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν στο σύνολό τους, τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία αντιμετωπίζουν εκτός από τα τρέχοντα ελλείμματα και μεγάλα αναλογιστικά ανοίγματα.  Σε συνέχεια των περικοπών που ήδη, ξεκίνησαν για τις επικουρικές συντάξεις άνω των 150 ευρώ, οι νέες περικοπές θα εφαρμοστούν στις συντάξεις που δίνουν τα ταμεία τα οποία είναι ήδη αντιμέτωπα με τα ελλείμματα. Η... καμπάνα χτυπάει για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑΜ, τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες.  Η μείωση θα ξεκινά από 20% και κατά περίπτωση θα φθάσει και το 40%, και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου.

Σε μια επόμενη φάση, κι εφόσον περάσει από την Τρόικα το σενάριο που θέλει την εφαρμογή μιας... περιόδου χάριτος, στις αλλαγές, μέχρι το 2016, μαχαίρι θα πέσει και στις συντάξεις  των ταμείων που το αναλογιστικό έλλειμμα θα εμφανιστεί σε βάθος χρόνου. Η μείωση αυτή τη φορά θα είναι της τάξης του 25%, θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα σε μια πενταετία, και αφορά κυρίως τα ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), το ΤΕΑΠΟΚΑ (εργαζόμενοι στους ασφαλιστικούς οργανισμούς), το ΤΑΔΚΥ (δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι), το ΤΕΑΥΕΚ (εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα) και το ΤΕΑΥΦΕ (εργαζόμενοι στις φαρμακευτικές εταιρείες).

Να σημειωθεί ότι από την 1η Νοεμβρίου,  μειώθηκε κατά 30% το ποσό των επικουρικών συντάξεων που υπερβαίνει τα 150 ευρώ στο ΕΤΕΑΜ, κατά 15% οι επικουρικές συντάξεις του ΤΑΥΤΕΚΩ (συνταξιούχοι της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και ΕΤΑΤ) και κατά 20% τα μερίσματα που χορηγεί το ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, στα μερίσματα προβλέπεται η περικοπή κατά 50% του ποσού που υπερβαίνει τα 500 ευρώ.


http://www.capital.gr/News.asp?id=1340624 


___________________________________________


είναι από εκείνα που το εγχώριο σύνταγμα/κουρελόχαρτο αφήνει πολύ ανοικτά


Η μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στην Ελλάδα εκδηλώνεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος: το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει

δυστυχώς, κάποιος πρέπει να ψάξει αρκετά σε άλλα σημεία του συντάγματος προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς ορίζεται σχετικά

δείτε ένα κατατοπιστικό

No comments: