22.11.11

ΔΝΤ: Ανακοίνωσε δύο(2) νέες γραμμές χρηματοδότησης - για την Ευρώπη

Την ενίσχυση των εργαλείων χρηματοδότησης χωρών, καθώς και την εισαγωγή μιας νέας γραμμής παροχής εξάμηνης ρευστότητας ανακοίνωσε το ΔΝΤ.

Όπως αναφέρει το Ταμείο, η γραμμή χρηματοδότησης Precautionary and Liquidity Line (PLL) καθίσταται πιο ευέλικτη, ενεργώντας ως "ασφάλιση έναντι μελλοντικών σοκ και ως γραμμή βραχυπρόθεσμης ρευστότητας για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των χωρών που έχουν πληγεί από την κρίση".

Η νέα γραμμή PLL θα δίνει σε χώρες με ικανοποιητικές οικονομικές πολιτικές, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για έξι μηνών, αναφέρει το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού για δανεισμό 12-24 μηνών ύψους έως 1.000% επί των κεφαλαίων που έχει εισφέρει η χώρα (σ.σ. δέκα φορές τα κεφάλαια). 

Παράλληλα, το ΔΝΤ καθιερώνει νέα γραμμή "ταχείας χρηματοδότησης" (Rapid Financing Instrument, RFI) για χώρες με άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης που σχετίζονται με "εξωγενή σοκ", όπως μια φυσική καταστροφή.

Οι όροι και οι χρηματοδοτήσεις
Αναλυτικά, για τους όρους πρόσβασης στη γραμμή χρηματοδότησης Precautionary and Liquidity Line (PLL) το ΔΝΤ αναφέρει σε ανακοίνωση του:

• Τα κριτήρια παραμένουν τα ίδια με το προηγούμενο πρόγραμμα (PCL). Τα μέλη θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως προς το εάν διαθέτουν επαρκή οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, εάν εφαρμόζουν τις κατάλληλες πολιτικές και να δεσμεύονται στην διατήρηση αυτών των πολιτικών στο μέλλον. Ένα μέλος μπορεί να αναζητήσει στήριξη όταν έχει είτε δυνητική ανάγκη είτε υπαρκτή ανάγκη εξασφάλισης των πληρωμών κατά την στιγμή της έγκρισης του διακανονισμού (σε αντίθεση με την δυνητική μόνο ανάγκη που αποτελούσε προϋπόθεση στην προηγούμενη γραμμή χρηματοδότησης PCL).

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράθυρο ρευστότητας που επιτρέπει εξάμηνους διακανονισμούς για να καλύψει ανάγκες πληρωμών. Η πρόσβαση στον εξάμηνο διακανονισμό δεν θα υπερβαίνει το 250% των «τραβηκτικών δικαιωμάτων», το οποίο θα μπορούσε να αυξηθεί μέχρι και στο 500% σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου τα μέλη αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από εξωγενή σοκ, συμπεριλαμβανομένων πιέσεων σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

• Η γραμμή χρηματοδότησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ένα διακανονισμό 12 ως 24 μηνών με μέγιστη πρόσβαση ύστερα από ειδική έγκριση που θα φτάνει το 500% (σ.σ. πέντε φορές) επί των τραβηχτικών δικαιωμάτων τον πρώτο χρόνο και 1000% για το δεύτερο χρόνο (κάτι που μπορεί να γίνει και τον πρώτο χρόνο, αν πρώτα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο). Οι συγκεκριμένοι διακανονισμοί θα ελέγχονται από το διοικητικό συμβούλιο κάθε έξι μήνες.


Για την γραμμή "ταχείας χρηματοδότησης" (Rapid Financing Instrument) το ΔΝΤ αναφέρει:

• Η RFI διευρύνει τις δραστηριότητες του και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στήριξης πληρωμών πέρα από αυτές που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές και ένοπλες συγκρούσεις και μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο για θεσμική στήριξη και παροχή τεχνικής βοήθειας.

• Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα στο μέλος που έχει ανάγκη αμέσως μετά την έγκριση, με την πρόσβαση να περιορίζεται στο 50% των τραβηχτικών δικαιωμάτων ενός μέλους ετησίως και στο 100% συσσωρευτικά.

• Το μέλος πρέπει να παρουσιάσει τα σχέδια του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πληρωμής και το ΔΝΤ πρέπει να αξιολογήσει ότι το μέλος θα συνεργαστεί στην εξεύρεση λύσεων για αυτές τις δυσκολίες. 

http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/667777/ArticleNewsWorld.aspx

__________________________________________

για να μη ξεχνιόμαστε, αλλού έγραφε ότι όλα γυρνούν γύρω από την ΕΚΤ, ποιος θα ..κερδίσει;

No comments: