8.11.11

Εκδοση εντόκων γραμματίων Δημοσίου 6μηνης διάρκειας την Τρίτη

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρεί την Τρίτη το Δημόσιο με στόχο την άντληση έως 1,6 δισ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιδιώκει να δανειστεί 1 δισ. ευρώ, ωστόσο μαζί με τις ανταγωνιστικές προσφορές το ποσό αυτό δύναται να φθάσει συνολικά τα 1,9 δισ. ευρώ, χρήματα που είναι απαραίτητα για να ενισχυθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου.

Στην αντίστοιχη έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Οκτωβρίου, το επιτόκιο είχε ανέλθει σε 4,86% και οι προσφορές είχαν διαμορφωθεί στα 2,725 δισ. ευρώ.

Στην αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία τον Σεπτέμβριο, το επιτόκιο των εξάμηνων γραμματίων είχε διαμορφωθεί στο 4,80%.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις που έχουν βελτιώσει αισθητά το κλίμα, η ευρύτερη αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρωζώνη καθιστά την έκδοση των εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ως ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Τα δημόσια Ταμεία διαθέτουν σήμερα μόλις 600 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν αρκούν παρά για να καλύψουν το 1/3 των πληρωμών για μισθούς και συντάξεις τον Νοέμβριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η απρόσκοπτη ροή εσόδων από φόρους και συγκεκριμένα από τις έκτακτες εισφορές, τη φορολογία εισοδήματος και την εισφορά ακινήτων.

Στο Γενικό Λογιστήριο θεωρούν ότι εάν δεν εισπραχτούν 5 δισ. ευρώ φόρων μέσα στον Νοέμβριο, ήτοι 800 εκατ. ευρώ περισσότεροι φόροι σε σχέση με τον Οκτώβριο, θα υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Δεκέμβριο, οπότε λήγουν ομόλογα συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=429071&h1=true

__________________________________

δεν υπάρχει σάλιο, γνωστό

No comments: