17.11.11

Task Force (on Greece): η πρώτη τριμηνιαία έκθεση Ραιχ-ενμπαχ

Στα 60 δισ. ευρώ υπολογίζει τους ανείσπρακτους φόρους στην Ελλάδα η Ομάδα Δράσης της ΕΕ. Πρόκειται για ποσό ίσο με το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, την ώρα που το ελληνικό χρέος αγγίζει τα 370 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Δράσης, από τα 60 δισ. ευρώ των ανείσπρακτων φόρων, τα μισά έχουν ήδη λάβει τη δικαστική οδό, με κάποιες από τις υποθέσεις να εκκρεμούν εδώ και 10 χρόνια. Μόνο 8 δισ. ευρώ μπορούν να εισπραχθούν σύντομα.ΕΕ: "Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της Ειδικής Ομάδας της Επιτροπής για την Ελλάδα δείχνει συγκρατημένη αισιοδοξία"
Επ' ευκαιρία της υποβολής της πρώτης αυτής έκθεσης, ο Πρόεδρος Barroso έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετασχηματίσει το δυναμικό ανάπτυξης της Ελλάδας, και να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που ο λαός της τόσο επειγόντως χρειάζεται. Θέλουμε πάλι να τονίσουμε ότι τα Ευρωπαϊκά Όργανα θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Ειδική Ομάδα που συστάθηκε από την Επιτροπή ανέπτυξε γρήγορα καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την διαπίστωση των αναγκών προτεραιότητας. Κινητοποίησε προσφορές τεχνικής βοήθειας από πολλές πλευρές, αποδεικνύοντας έτσι τον μοναδικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη στήριξη της Ελλάδα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.»

Μετά από ένα πρώτο αίτημα από πλευράς ελληνικών αρχών, η Ειδική Ομάδα μπόρεσε να συγκεντρώσει αμέσως και να συντονίσει σημαντικές προσφορές βοήθειας από κράτη μέλη, τη Νορβηγία, την ΕΤΕπ, το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ και άλλους. Αυτή η υποστήριξη και δέσμευση θα πρέπει να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής, δεδομένου ότι η επίτευξη αξιόλογης προόδου θα απαιτήσει φιλοδοξία και προσήλωση επί σειρά ετών, καθώς και μεγάλες επενδύσεις εμπειρογνωσίας σε μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕ.

Η πρώτη έκθεση της Ειδικής Ομάδας αναφέρει το πρόγραμμα εργασίας της και τα πρώτα απτά επιτεύγματά της, ιδίως σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

  • Πρώτον, υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας: Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραμματισμού και στην επιτάχυνση της εκταμίευσης χρηματοδοτικής συνδρομής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισμένα από τα καθυστερημένα δημόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης όλο και περισσότερο πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδρομή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων (ΜΜΕ).

  • Δεύτερον, εξασφάλιση αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και υγιούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών: Ένα ισχυρότερο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε η δρομολόγηση ενός εκτενούς προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ελληνικού συστήματος φορολογικής διοίκησης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

  • Τρίτον, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης: Η υπερβολική γραφειοκρατία και οι διοικητικές διατυπώσεις καταπνίγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Η Ειδική Ομάδα καταρτίζει ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να επέλθουν αποτελεσματικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον· να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη δημόσιας υγείας· και να βελτιωθεί η εκτέλεση βασικών διοικητικών λειτουργιών, όπως οι δημόσιες προμήθειες και πληρωμές.
Ο κ. Horst Reichenbach, επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας για την Ελλάδα, έχει πλέον υποβάλει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση επί των δραστηριοτήτων της στον Πρόεδρο Barroso και στην ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα τεθεί επίσης στη διάθεση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος τώρα είναι η οριστικοποίηση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενός εκτενούς χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπως η φορολογική διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, προχωρούν προς το στάδιο της υλοποίησης.

Ο αντιπρόεδρος Olli Rehn, ο οποίος επιβλέπει το έργο της Ειδικής Ομάδας για την Ελλάδα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση τονίζοντας ότι « η Ειδική Ομάδα αποτελεί εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η επιτυχία της εξαρτάται από το αν οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες να την χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.»

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=103290

ολόκληρη η έκθεση στα ελληνικα: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111117_1_el.pdf

No comments: