11.11.11

5 λόγοι που η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα

Η Ιταλία δεν θα έχει την τύχη της Ελλάδας, υποστηρίζει ο Marc Chandler, επικεφαλής αναλυτής συναλλάγματος στην Brown Brothers Harriman.

Οπως εξηγεί στο Marketwatch, η Ιταλία έχει κάποιες ομοιότητες με την Ελλάδα, στο πλαίσιο ότι οι επενδυτές απλώς περιμένουν για μια χρεοκοπία.

Ενώ ως μειονέκτημα, η μεγάλη πρόκληση για την Ιταλία είναι το τεράστιο χρέος (1,9 τρισ. ευρώ), που είναι μεγαλύτερο από τα χρέη της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας μαζί. Ενδεικτικό είναι ότι το ιταλικό χρέος ξεπερνούν μόνο το αμερικανικό και το ιαπωνικό.

Ο Chandler πιστεύει, όπως πολλοί αναλυτές, ότι εξαιτίας αυτού του δεδομένου η Ιταλία είναι πολύ δύσκολο να διασωθεί μέσω ΕΕ και ΔΝΤ. Όμως, πιστεύει, ότι αυτό είναι το καλύτερο για την Ιταλία.

Ιδού γιατί:

1. Η ωρίμανση των ιταλικών ομολόγων είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση στις αποδόσεις δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα.

2. Τα φορολογικά έσοδα της Ιταλίας είναι πολύ περισσότερα από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ακόμα κι αν υποθετικά έπρεπε να ξεπληρώσει με 7% επιτόκιο όλο το χρέος της.

3. Το άθροισμα του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους είναι σχετικά χαμηλό, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες.

4. Πάνω από το μισό χρέος της Ιταλίας είναι εγχώριο, γεγονός που δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερο λόγο για τη διαχείριση του.

5. Η Ιταλία ‘’έχει άλλες πηγές πλούτου’’. Η χώρα έχει πολύ χρυσό – είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού.

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=102869

No comments: